Parkeerplaats

Tips voor duurzamer vervoer en parkeren

Tip

Zorg voor een ruime, overdekte fietsenstalling.

Ga het gesprek aan met kerkgangers over hun vervoersmiddel.

Introduceer het STOP-principe van hierboven.

Tip

Geef carpoolplaatsen voorrang op het parkeerterrein.

Dat bevordert samen rijden.

Tip

Kies als verlichting spaar- of LED-lampen. Neem bewegingssensoren om zo zuinig mogelijk om te gaan met energie.

Tip

Krapte aan parkeerplaatsen kan soms worden opgelost door een contract voor de zondagmorgenuren met een parkeergarage aan te gaan.

Tip

Neem contact op met de burgerlijke gemeente om het (parkeer)terrein om de kerk te integreren in de omgeving.

Soms is er subsidie, bijvoorbeeld voor het kindvriendelijk inrichten van het terrein. Wees wel bedacht op aspecten als zakelijk recht en erfpacht.

Tip

Let bij de keuze voor bv. straatklinkers of asfalt op duurzaamheid.