Begraafplaats

Tips voor een duurzame begraafplaats en begrafenis

Tip

Plant (bloeiende) bloemen en struiken op de begraafplaats die passen bij de grondsoort en insecten en vlinders aantrekken.

Het verrijkt het terrein en bevordert de verstilling en aandacht van bezoekers.

Tip

Win informatie in over duurzaamheidscertificaten voor grafkelders, duurzame asbestemming, duurzaam bovengronds begraven.

De Stichting Schoonenburg zet zich hiervoor in.

Tip

Overweeg als uw kerk grond beschikbaar heeft deze in te zetten als natuurbegraafplaats.

Tip

Aan een ‘traditionele’ begrafenis kleven milieu-aspecten. Overweeg de mogelijkheid van een ‘groene uitvaart’.