Investeren in projecten

Tip

Bepaal of u wilt beleggen of wilt investeren.

Beleggen richt zich op op risicobeperking door het kopen van goed verhandelbare aandelen en obligaties en op risicospreiding over sectoren en landen.

Investeren is geld verstrekken aan een project of onderneming. Het gaat niet om risicospreiding, maar om directere betrokkenheid bij wat er met het geld gebeurt. In ruil voor het hogere risico wil een investeerder een hoger rendement.

Tip

Een investering in zonnepanelen op het kerkdak levert meer op dan de rente op een spaarrekening.

Ook levert het milieuwinst en werkgelegenheid op. Triple P in optima forma.

Let op:

Beperk de financiële en technische risico’s van zonnepanelen, isolatiemaatregelen, een HR-ketel of zonneboiler door met een deskundige installateur in zee te gaan en kwalitatief goed materiaal te kopen.

Tip

Benieuwd naar het rendement? Kijk bij Milieu Centraal of neem een erkende energie-adviseur in de arm.

Milieu Centraal bekeek het rendement van een aantal energiemaatregelen voor de particuliere woningbouw. Dat geeft het een aardige indruk van de besparingsmogelijkheden. Zie bij Handige links.

Voor meer informatie over een rendementsberekening met adviesadres, zie: Rendement-en-terugverdientijd

Voor hulp bij een kosten-baten-analyse zie: Stappen kosten baten analyse

Tip

Kunt u niet in een eigen energieproject investeren? Overweeg dan te investeren in een gezamenlijk project, bijvoorbeeld een energiecoöperatie.

Een energiecoöperatie is een samenwerkingsverband van burgers, bedrijven en gemeenten dat zich inzet voor opwekking, transport en gebruik van duurzame energie in collectief beheer. Coöperaties beheren bijvoorbeeld gezamenlijk windmolens, kopen samen zonnepanelen in of zetten een biogasinstallatie op.

Zie Handige links voor meer informatie over lokale en regionale energieprojecten en over deelname in een windenergiecoöperatie.

Tip

Overweeg als diaconie geld niet te schenken, maar te lenen, aan een duurzaam doel.

Het kan ook een schenking zijn die onder voorwaarden moet worden terugbetaald. U kunt geld lenen aan bijvoorbeeld een lokale zorgboerderij. Bij succes vloeit het geld weer terug naar de diaconie. Besef wel dat deze vorm van duurzaam investeren zeer risicovol is en specifieke kennis vereist.

 

Kerken met ervaring

Protestantse gemeente Schoondijke-Waterlandkerkje

Belegt deel van gelden in coöperatieve windvereniging; www.groenekerken.nl/kerken/protestantse-kerk-schoondijke/

 

Protestantse gemeente Assen, Opstandingskerk

Belegt duurzaam en heeft werkgroep met focus op duurzaamheid in relatie tot economie; informatie:  www.groenekerken.nl/kerken/opstandingskerk-assen/

 

Gereformeerde Ontmoetingskerk, Kamerik

Belegt in micro-krediet via Oikocredit; informatie [email protected]