Teruggave energiebelasting

Bepaalde kerken en instellingen komen in aanmerking voor teruggave van een deel van de energiebelasting (EB). Deze belasting betaalt u aan de energieleverancier en staat vermeld op de jaarlijkse eindafrekening. De teruggave is 50% van de energiebelasting die de energieleverancier in rekening heeft gebracht, minus de EB-heffingskorting.

Instellingen die mogelijk voor teruggave in aanmerking komen zijn:

  • instellingen van levensbeschouwelijke of religieuze aard
  • charitatieve, culturele of wetenschappelijke instellingen
  • instellingen voor het algemeen nut
  • sociale instellingen
  • multifunctionele centra zoals dorpshuizen (met ingang van 1 januari 2006)

Om voor teruggave in aanmerking te komen, moet u een verzoek indienen bij de Belastingdienst Noord, kantoor Emmen, Energieteam. Dit team behandelt uw aanvraag en betaalt het bedrag terug als u aan de voorwaarden voldoet. Het verzendadres staat op het formulier voor het verzoek om teruggave.

 

Ga na of u in aanmerking komt!

U kunt vooraf nagaan of u voor teruggave van een deel van de energiebelasting in aanmerking komt. Hiervoor is een aantal stroomschema’s opgesteld. Als u in aanmerking komt, dan kunt u vervolgens het formulier Teruggave energiebelasting kerken en instellingen invullen en opsturen. De volgende formulieren kunt u downloaden:

 

VRAGEN OVER TERUGGAVE VAN ENERGIEBELASTING?

Heeft u na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen over de teruggave van energiebelasting, dan kunt u contact opnemen met Hellemans Consultancy voor onafhankelijk advies.