Betalen en sparen

Tip

Er zijn twee voluit duurzame banken waar betaal- en spaarrekeningen geopend kunnen worden: Triodos Bank en ASN Bank.

Beide banken bereiken de beste scores in de Eerlijke Bankwijzer, zie Handige links.

Tip

Duurzaam sparen en lenen kunnen bij de PKN aangesloten kerken en diaconieën ook bij de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) en de Stichting Protestants Diaconaal Krediet Nederland (PDKN).

Zij werken met geld van kerken en diaconieën met een liquiditeitsoverschot. Ze fungeren als interkerkelijke spaar- en kredietinstellingen. Het zijn geen banken. Meer informatie over hen zie: Stappenplan.

Kerken met ervaring

 

Diaconie Protestante Gemeente ’s-Gravenhage

Heeft een beleggingsstatuut met omschrijving van begrippen en met criteria in de vorm van uitsluitingen. In een driejaarlijkse notitie beleggingsbeleid krijgt het statuut invulling en toepassing; informatie www.diaconiedenhaag.nl/diaconie-organisatie-en-werkwijze  en [email protected]

 

Protestantse gemeente Schoondijke-Waterlandkerkje

Belegt gelden deels in coöperatieve windvereniging; www.groenekerken.nl/kerken/protestantse-kerk-schoondijke/

 

Protestantse gemeente Sexbierum–Pietersbierum

Belegt gelden deels via duurzame bank; tevens aanschaf van zonnepanelen op de pastorie en een nieuwe (groene) koffie-automaat) ; informatie [email protected]

 

Protestantse gemeente Assen, Opstandingskerk

Belegt duurzaam en heeft werkgroep met focus op duurzaamheid in relatie tot economie; informatie:  www.groenekerken.nl/kerken/opstandingskerk-assen/

 

Gereformeerde Ontmoetingskerk, Kamerik

Belegt in micro-krediet via Oikocredit; informatie [email protected]