Financieel beheer

De Triple P van geldbeheer

Kerken en diaconieën zijn het aan hun Heer verplicht stil te staan bij de relatie tussen het beheer van hun geld en de al dan niet wenselijke – duurzame – effecten van het gebruik van dat geld. Effecten voor mens, milieu en portemonnee. Duurzaamheid is een containerbegrip. Voor de één is dit vooral een kwestie van hoe er wordt omgegaan met natuur en milieu, voor de ander van hoe we omgaan met onze medemensen hier en in ontwikkelingslanden. Er worden ook andere termen voor gebruikt, zoals maatschappelijk verantwoord, ethisch, of ‘socially responsible’. Welke term u gebruikt is niet zo belangrijk. Het gaat erom welke invulling ú er met uw kerk aan geeft. Laat u bij duurzaam betalen, beleggen en investeren leiden door het risicoprofiel van uw huidige geldbeheer. Ga alleen duurzaam beleggen of investeren als u nu ook al belegt of investeert. Zo niet, kijk dan alleen op de pagina’s Betalen en sparen, CO2-compensatie en Fondswerving.

 

Zie ook het boek van Huub Lems: Investeren in je/de missie; duurzaam beleggen door kerken. Boekencentrum, 2011.

Kerken met ervaring

Diaconie Protestante Gemeente ’s-Gravenhage

Heeft een beleggingsstatuut met omschrijving van begrippen en met criteria in de vorm van uitsluitingen. In een driejaarlijkse notitie beleggingsbeleid krijgt het statuut invulling en toepassing; informatie www.diaconiedenhaag.nl/diaconie-organisatie-en-werkwijze  en [email protected]

 

Protestantse gemeente Schoondijke-Waterlandkerkje

Belegt deel van gelden in coöperatieve windvereniging; www.groenekerken.nl/kerken/protestantse-kerk-schoondijke/

 

Protestantse gemeente Sexbierum–Pietersbierum

Belegt deel van gelden via duurzame bank; tevens aanschaf van zonnepanelen op de pastorie en een nieuwe (groene) koffie-automaat) ; informatie [email protected]

 

Protestantse gemeente Assen, Opstandingskerk

Belegt duurzaam en heeft werkgroep met focus op duurzaamheid in relatie tot economie; informatie:  www.groenekerken.nl/kerken/opstandingskerk-assen/

 

Gereformeerde Ontmoetingskerk, Kamerik

Belegt in micro-krediet via Oikocredit; informatie [email protected]