Afval verwerken

Tips om zo duurzaam mogelijk met afval om te gaan

Tip

Doe mee met de inzamelingsactie van Kerk in Actie. Mobieltjes, cartridges, postzegels, ansicht- en geboortekaarten, oud geld… Met de opbrengst van dit voor ons waardeloze materiaal kan Kerk in Actie mensen ondersteunen hun leven waardevol te leven.

Ga voor meer informatie naar www.kerkinactie.nl/inzamelingsacties of http://www.facebook.com/inzamelingsactieskerkinactie.

Tip

Zamel plastic, papier/karton en glas (gescheiden naar kleur) apart in via de lokale plastic- en papierinzameling en glasbak. Het wordt gerecycleerd.

Glas wordt gerecycleerd tot nieuw glas.
Tip

Composteer GFT – groente-fruit-tuinafval – zelf in een compostvat. Of lever het apart aan bij de lokale afvalinzameling.

Het wordt gecomposteerd.

Tip

Lever chemisch afval – te herkennen aan het KCA-logo, zie afbeelding- apart in bij uw gemeente. Daar horen ook spaarlampen bij!

Tip

Lever batterijen in bij de winkel waar u nieuwe koopt. Lever kapotte gasontladingslampen – zoals TL-lampen – en spaarlampen in bij de leverancier waar u nieuwe koopt. Of bij het depot voor klein chemisch afval.

Doe kapotte spaarlampen nooit bij het restafval. Er zit kwik in; ze horen bij chemisch afval.
Tip

Lever oude metalen (oud ijzer, aluminium jaloezie├źn, gaskachels, etc.) in bij uw gemeente.

Tip

Lever oud wit- en bruingoed in bij de leverancier van uw nieuwe apparaat.

Wit- en bruingoed is alles waar een stekker aanzit of een batterij in zit: koelkast, vaatwasmachine, televisie, oven, computer, stofzuiger, wasdroger, magnetron, geluidsapparatuur, fornuis, CV-ketel e.d.

 

Asbest

Asbestverwijdering valt buiten het bestek van deze Toolkit. Zoek actuele overheidsinformatie daarover.