Zuinig energieverbruik

Het begint bij inzicht

Het verlagen van het energieverbruik is makkelijk wanneer u weet waar u moet beginnen. Breng de huidige situatie goed in kaart en bepaal welke besparing haalbaar moeten zijn door bewuster met energie om te gaan. Onderstaande vragen bieden houvast bij het bepalen van de besparingsdoelstellingen:

  • Hoe hoog zijn de huidige energiekosten en hoe verhouden deze zich ten opzichte van vergelijkbare kerkgebouw? Maak hierbij gebruik van de benchmarktool op de website van het Energie voor Kerken collectief: www.energievoorkerken.nl.
  • Waarop gaat bespaard worden? Is dit de verlichting, apparatuur of bijvoorbeeld de verwarming?
  • Wat is het besparingspotentieel en wat is de besparingsdoelstelling?

Door het verlagen van het energieverbruik wordt de uitstoot van schadelijke stoffen voorkomen en zijn minder fossiele brandstoffen om uw energiebehoefte op te wekken. Door minder energie te verbruiken wordt minder schade toegebracht aan het klimaat en verbeterd u het leefmilieu voor u en uw omgeving. Investeren in duurzame energie stimuleert ontwikkeling van duurzame technieken en biedt economische kansen voor bedrijven.

 

Verlichting is een van de grootste kostenposten binnen het elektriciteitsverbruik van een kerkgebouw. Door bewust om te gaan met de verlichting en deze niet onnodig te laten branden kan behoorlijk bespaard worden. Hiernaast kan niet zuinige verlichting stapsgewijs vervangen worden door zuinigere verlichting. Lees meer over de mogelijkheden om te besparen op verlichtingskosten. 

 

De verwarming van, in het bijzonder, oudere kerkgebouwen is zeer energie-intensief; er is erg veel energie nodig om de vaak hoge gebouwen comfortabel te maken. Afhankelijk van het gebruik van een kerkgebouw kan het interessant zijn om in plaats van algemene verwarming lokale verwarming toe te passen. Lees meer over de mogelijkheden om te besparen op verwarmingskosten.