Het Energieakkoord

De partijen die het Energieakkoord hebben ondertekend zetten zich in om de volgende doelen te realiseren:

  • Een besparing van het finale energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar
  • 100 PJ aan besparing in het finale energieverbruik van Nederland per 2020
  • Een toename van het aandeel van hernieuwbare energieopwekking (nu 4 procent) naar 14 procent in 2020
  • Een verdere stijging van dit aandeel naar 16 procent in 2023
  • Ten minste 15.000 voltijdsbanen, voor een belangrijk deel in de eerstkomende jaren te creĆ«ren

 

Het Energieakkoord rust op 10 pijlers, een aantal van deze pijlers kunnen interessant zijn voor kerkgebouwen. Pijler 1 richt zich op energiebesparing in de gebouwde omgeving en industrie, er wordt gesproken over de oprichting van een nationaal energiebespaardfonds. Op dit moment is nog niet duidelijk of ook kerkgebouwen gebruik kunnen maken van die fonds.

 

Pijler 3 richt zich op het stimuleren van decentrale productie van duurzame energie. Burgers krijgen meer mogelijkheden om zelf energie op te wekken en lokale en regionale initiatieven worden waar nodig door gemeenten, provincies en de rijksoverheid ondersteund. Kerkgebouwen kunnen hier mogelijk een rol spelen door bijvoorbeeld dakoppervlak beschikbaar te stellen voor plaatsing van zonnepanelen van buurtbewoners.