Klimaatneutraliteit

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van dit moment. Gelukkig kunnen we hier iets aan doen, maar dan moeten we wel nu in actie komen! Uw kerk klimaatneutraal maken, betekent dat u de CO₂-voetafdruk van uw kerk compenseert. Met uw bijdrage aan een van de projecten van FairClimateFund beperkt u wereldwijde CO₂-uitstoot. FairClimateFund biedt eerlijke oplossingen. U vergroent uw kerk in drie stappen:

Scan

De CO₂-uitstoot van uw kerk wordt gescand, waarmee u ziet wat uw impact op het milieu is.

Reduceer

U ontvangt advies op maat om uw uitstoot te reduceren en geld te besparen. U verkleint gemakkelijk uw uitgaven aan gas, elektra, en vervoer.

Compenseer

De uitstoot die u niet kunt reduceren, compenseert u met eerlijke CO₂-rechten (Fairtrade Carbon Credits) van FairClimateFund.

U compenseert uw CO₂-uitstoot met projecten die in schonere kookmethoden investeren voor gezinnen in ontwikkelingslanden. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar heeft ook enorme gezondheidsvoordelen en maatschappelijke impact daar, waar mensen het echt nodig hebben. Deze gezinnen krijgen toegang tot schonere energie, betere gezondheid en een extra inkomen.

 

Wist u dat ongeveer een derde van de wereldbevolking nog dagelijks op een open houtvuurtje kookt, meestal binnenshuis? De rook die daarbij vrijkomt, is zeer schadelijk voor de gezondheid. Wereldwijd sterven hierdoor jaarlijks meer dan vier miljoen mensen aan met name longziekten; dat is meer dan aan aids, malaria en tuberculose bij elkaar!

Geheel volgens de Fairtrade principes krijgen de gezinnen een eerlijk deel van de opbrengst van de CO₂-rechten.

 

UITGANGSPUNTEN FAIRTRADE CARBON CREDITS

Fairtrade minimumprijs

Uitsluitend voor Fairtrade Carbon Credits geldt een minimumprijs. Hierdoor is er gegarandeerde dekking voor de reguliere projectkosten, waardoor een financieel vangnet ontstaat. Dit is een echte innovatie in de vrijwillige CO₂-markt.

Eigenaarschap van het klimaatproject en de carbon credits

De lokale gemeenschappen die de carbon credits genereren, zijn zelf eigenaar van het project, en kunnen zo verdienen aan de verkoop van hun carbon credits. Dit is uniek in de CO₂-markt, aangezien zij meestal geen enkele vergoeding ontvangen.

Vergroten van de weerbaarheid

Bovenop de prijs voor Fairtrade Carbon Credits wordt een Fairtradepremie betaald, die rechtstreeks naar de lokale gemeenschappen gaat. Met deze premie kunnen zij activiteiten opzetten om hun weerbaarheid tegen klimaatverandering te vergroten.

Bottom-up capaciteitsopbouw

Lokale gemeenschappen spelen een actieve rol in de klimaatprojecten. Zij verbeteren hun kennis over klimaatverandering en worden nauw betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het project. Zij krijgen hierbij begeleiding van lokale projectondersteuners.

Vermindering CO-uitstoot bij eindafnemers

Kopers van Fairtrade Carbon Credits moeten met een onderbouwd plan komen om hun eigen uitstoot terug te dringen en resterende CO₂-uitstoot steeds meer via Fairtrade Carbon Credits te compenseren.

De eerlijke CO₂-rechten komen uit voorgefinancierde projecten en zijn geverifieerd volgens de hoogste standaarden, namelijk Gold Standard en de Fairtrade Climate Standard. Elk CO₂-recht heeft een persoonlijk verhaal. Meer informatie vindt u op www.fairclimatefund.nl

U investeert in het klimaat en in mensen, wat direct aansluit bij de wensen van uw achterban.

Kerken met ervaring:

– De Paaskerk in Baarn
– De Protestantse Gemeente te Rhenen