Warmtekrachtkoppeling

 

Het warmtekrachtsystemen

In het algemeen is een warmtekrachtsysteem (WKK), waarbij het opwekken van warmte gecombineerd wordt met het opwekken van elektriciteit, te onderscheiden in een WKK op basis van verbrandingsmotoren en een WKK op basis van brandstofcellen.

 

WKK op basis van verbrandingsmotoren

Verbrandingsmotoren ontlenen hun naam aan het feit dat deze motoren de energie die vrijkomt bij het verbranden van een brandstof gebruiken om elektriciteit of warmte op te wekken. Een bekend voorbeeld is de automotor: de brandstof wordt in de motor verbrand, de energie die hierbij vrijkomt wordt gebruikt om de zuigers in beweging te brengen waardoor de auto kan rijden.

 

Een WKK onderscheidt zich van een standaard verbrandingsmotor vanwege het feit dat de energie van de verbranding efficiënter benut wordt; er wordt zowel elektriciteit als warmte opgewekt. Daar waar restwarmte normaliter door de schoorsteen verdwijnt, wordt deze warmte door een WKK efficiënt benut voor het verwarmen van water.

 

WKK op basis van brandstofcellen

In een brandstofcel wordt elektrische energie opgewekt zonder dat de brandstof verbrand wordt; in plaats van verbranding treedt een chemische reactie op. Als gevolg van de chemische reactie wordt naast elektriciteit ook warmte opgewekt, deze warmte kan gebruikt worden voor het verwarmen van cv-water. Omdat in een brandstofcel de energie van een brandstof niet eerst via verbranding omgezet hoeft te worden in elektriciteit of warmte treden er weinig verliezen op, hierdoor ligt de efficiëntie van een brandstofcel hoog.

 

Duurzaamheid

Een WKK heeft een hogere efficiëntie dan een standaard cv-installatie omdat er zowel warmte als elektriciteit opgewekt wordt; de brandstof wordt efficiënter benut waardoor er per eenheid brandstof meer energie nuttig gebruikt kan worden.

 

Financieel

De economische haalbaarheid van een WKK-installatie is van een aantal factoren afhankelijk. Zo spelen de aardgas- en elektriciteitsprijs een belangrijke rol omdat deze de resulterende elektriciteits- en warmteprijs van door de WKK opgewekte elektriciteit en warmte bepalen. Hiernaast is het zeer belangrijk dat de WKK-installatie een groot aantal draaiuren per jaar heeft en dat de opgewekte warmte en elektriciteit (vrijwel) volledig voor eigen gebruik wordt aangewend. In het algemeen wordt aanbevolen om altijd een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren door een onafhankelijk adviesbureau.

 

Micro-WKK installaties zijn op dit moment nog erg duur in vergelijking met een normale cv-installatie. De besparing dit optreedt door de opgewekte hoeveelheid elektriciteit verdient, bij de huidige prijzen, de meerprijs van een micro-WKK installatie niet terug over de levensduur van de installatie. Het ligt overigens wel in de lijn der verwachting dat op middellange termijn (10 – 20 jaar) de kostprijs van een micro-WKK installatie lager komt te liggen.

 

Stimulering door de overheid

Voor eigenaren en/of bewoners van koopwoningen is de Regeling groenprojecten van kracht. Door deze regeling kan een WKK-installatie tegen een lager rentetarief gefinancierd worden. Meer informatie over deze regeling is terug te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

 

Voor- en nadelen micro-WKK

Voordelen

  • Efficiënter gebruik van brandstof
  • Gereduceerde CO2-uitstoot

 

Nadelen

  • Terugverdientijd is momenteel nog langer dan levensduur van het systeem (micro-WKK)
  • Efficiëntie en terugverdientijd is sterk afhankelijk van het verbruiksprofiel (WKK)
  • Financiële haalbaarheid is afhankelijk van een groot aantal externe factoren, waaronder marktprijzen van gas en elektriciteit (WKK)

 

Wat kan een WKK-installatie voor uw kerkgebouw betekenen?

Een WKK-installatie wordt gebruikt voor het opwekken van warmte, de stroom die bij het opwekken wordt geproduceerd is een bijproduct. Dit heeft tot gevolg dat een WKK-installatie financieel alleen interessant is wanneer er een (behoorlijk) constante behoefte aan warmte is. Een kerk wordt sporadisch gebruikt, en vormt dan ook niet de meest voor de hand liggende gebruiksfunctie voor een WKK-installatie. Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen over het gebruik van een WKK-installatie in uw kerkgebouw, neem dan contact op met Hellemans Consultancy.

 

Wilt u weten hoe uw energieverbruik eruit ziet en hoe het zich verhoudt tot dat van vergelijkbare kerkgebouwen? Ga dan naar de benchmark tool van het Energie voor Kerken collectief om direct te zien hoe het energieverbruik van uw kerk ligt ten opzichte van het gemiddelde verbruik.