Duurzame energieproductie

Op steeds meer kerkgebouwen zijn zonnepanelen te vinden…

 

Zelf energie opwekken

Steeds meer kerkgebouwen wekken (een deel) van de eigen energiebehoefte op met behulp van duurzame bronnen als zon en aardwarmte. Door zelf op duurzame wijze een deel van de eigen energiebehoefte op te wekken wordt de uitstoot van COen andere schadelijke stoffen voorkomen, hierdoor draagt u bij aan een beter leefmilieu voor uzelf en toekomstige generaties.

 

Naast zonnepanelen zijn er meer mogelijkheden om zelf energie op te wekken. Zo kan met behulp van biomassa het kerkgebouw duurzaam verwarmd worden. Een kleine windturbine kan een deel van de benodigde elektriciteit opwekken en warmtepompen kunnen gebruikt worden om efficiënt warmte op te wekken. Andere mogelijkheden zijn toepassing van warmtekrachtkkoppeling en zonneboilers voor het verwarmen van water.