Energiebeheer

Routebeschrijving naar studio Dit is de Dag & Dit is de Zondag Adres: Mediapark gebouw Videocentrum Sumatralaan 45 1217 GP Hilversum

 

 

Het klimaat en milieuproblemen

 

Het klimaat van een plaats of gebied is het gemiddelde weer op die plaats, gemeten over een langere periode (enkele tientallen jaren). Het klimaat verandert continu, maar doorgaans gebeurd zo langzaam dat hier in een mensenleven niets van te merken is. Sinds de vorige eeuw verandert het klimaat echter sneller dan ooit. De oorzaak van deze veranderingen wordt door wetenschappers bij het versterkte broeikaseffect gelegd, waarvoor de mens verantwoordelijk wordt gehouden.

 

 

Het broeikaseffect

Sinds de industriële revolutie is de mens op grote schaal fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool gaan gebruiken en worden door de industrie, verkeer, ontbossing en landbouw en veeteelt zeer veel zogenaamde broeikasgassen in de atmosfeer gebracht. Deze broeikasgassen, waarvan COde belangrijkste is, versterken het broeikaseffect waardoor mede de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt.  Niet alle uitgestoten COblijft overigens in de atmosfeer opgenomen, ongeveer de helft wordt opgenomen door de oceanen en de biosfeer. De toename van CO2  in de atmosfeer is echter herkenbaar afkomstig van het gebruik van fossiele brandstoffen. Andere broeikasgassen die bijdragen aan het versterken van het broeikaseffect zijn methaan, lachgas, CFK’s en ozon. Door het versterkte broeikaseffect stijgt de gemiddelde temperatuur en ontstaat er meer neerslag.

 

 

Energiebeheer

Uit bovenstaande blijkt dat het essentieel is om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, alleen dan kan verdere schade aan het klimaat voorkomen worden. Door bewust energiebeheer kan u het verbruik en de hieruit volgende uitstoot van CObeperkt worden en wordt de blijft de wereld ook voor de komende generaties leefbaar.