Wandafwerking

Tips voor duurzame wandafwerking

1. Muurverf

Voor wanden van gipskartonplaten een goede oplossing.

Tip

Gebruik bij wanden van gipsplaten muurverf op waterbasis: een watergedragen dispersieverf op basis van vinylacetaatethyleen of acrylaat.

Beide scoren milieuklasse 1.

 

2. Wandtegels

Voor sanitaire ruimten een goede oplossing.

Tip

Kies keramische wandtegels – al dan niet geglazuurd – of natuursteenplaten.

Beide kunnen met cementpasta of lijm bevestigd worden en vallen in milieuklasse 1. Gelijmde keramische wandtegels (geglazuurd € 38/m2, ongeglazuurd € 80/m2) zijn goedkoper dan gelijmde natuursteenplaten (€ 100/m2).

Uit oogpunt van hergebruik zijn keramische wandtegels beter dan natuursteen.

Uit oogpunt van gezondheid scoort het lijmen van keramische wandtegels of natuursteenplaten slecht en cementpasta beter. Acrylaatlijm bevat oplosmiddelen met vluchtige organische stoffen. Deze kunnen via de huid en de luchtwegen binnendringen en gezondheidsproblemen veroorzaken.

 

3. Pleister- en spuitwerk

Op een vlakke ondergrond is pleisteren of spuiten, met een minimale dikte, een goede oplossing.

U kunt kiezen uit de volgende materialen:

Triple P-aspecten

Tip

Uit milieuoogpunt heeft toepassing van pleisterwerk met leemstucwerk of gips de voorkeur. Daarna volgen spuitpleisters.

Uit oogpunt van gezondheid scoren kalkstucwerk en cementpleister laag. Beide materialen  kunnen gezondheidsproblemen opleveren: silicose, door de inademing van (kwarts-)stof dat tijdens de productie-, constructie-, sloop- en afvalfase vrijkomt.

Uit oogpunten van energiegebruik bij de productie en van hergebruik na afdanking scoren alle materialen laag.