Niet-dragende binnenwanden

Tips voor binnenwanden

Bouwmaterialen voor niet-dragende wanden

Binnenwanden moeten minimaal voldoen aan het Bouwbesluit 2012.

Voor niet-dragende binnenwanden kunt u massieve wanden of elementwanden toepassen.

Wanneer in een niet-dragende gemetselde binnenwand een grote opening komt, dient daarboven een latei te worden aangebracht om de belasting van het wandgedeelte boven de opening over te brengen naar de wandgedeelten naast de opening.

In de tabel wordt uitgegaan van niet-dragende wanden, aan beide zijden afgewerkt met 3 mm natuurgipsspuitpleister. Met uitzondering van leemsteenmetselwerk wanden, die worden afgewerkt met 10 mm leemstucwerk.

 

 

Triple P-opties voor binnenwandmateriaal

Tip

Uit milieuoogpunt hebben Rogips lijmblokken, natuurgips lijmblokken of licht leemsteenmetselwerk de voorkeur.

Zowel leem als gips zorgen voor een goede vochtregulering in de ruimte. Bij een hoge luchtvochtigheid neemt het vocht op, bij droge lucht wordt dit weer afgegeven.

Tip

Uit oogpunt van gezondheid scoort het leemsteenmetselwerk het beste. Veel lager scoren cellenbeton en baksteen.

Cellenbeton vanwege stofemissies bij de winning van grondstoffen. Dat geldt ook voor baksteen (bij de winning van klei, zand en veldspaat), zij het in mindere mate.

Tip

Pas bij voorkeur geen baksteenmetselwerk toe.

Naast stofhinder bij de winning van grondstoffen, komen bij het bakproces ook zwaveldioxides en fluorides vrij. Daarnaast gaat het metselen gepaard met ongunstige werkhoudingen, die klachten aan nek, rug en armen tot gevolg kunnen hebben.

Uit oogpunt van gebruik van duurzame energie bij de productie scoren alle materialen laag.

Tip

Uit oogpunt van hergebruik aan het einde van de gebruiksduur scoren leemsteenmetselwerk en beton het beste.