Dragende binnenwanden

Tips voor dragende binnenwanden

Wanneer de vloerbalken – van hout, staal of beton – haaks op een wand lopen, kan men ervan uitgaan dat deze een dragende functie heeft. Dit geldt ook bij bekistingplaatvloeren en kanaalplaatvloeren wanneer de voegen tussen de vloerelementen haaks op de wand lopen.
Wanneer een dragende binnenwand gaat vervallen, kan deze meestal worden vervangen door een onderslagbalk, vaak een staalprofiel. Laat deze balk altijd uitrekenen door een constructeur.
Wanneer in een bestaande dragende binnenwand een grote opening moet komen, dient een latei boven deze opening te worden aangebracht. Ook hiervoor altijd een constructeur raadplegen.

 

Wandmaterialen, kosten en milieuaspecten

Dragende wanden zijn (met uitzondering van houtskeletbouwwanden) massieve wanden, die bestaan uit één van de volgende materialen, al dan niet voorzien van een afwerklaag:

 

Kalkzandsteenelementen worden vervaardigd van kalk en zand.

Houtskeletbouwwanden bestaan uit een vurenhouten stijl- en regelwerk, met een isolatieplaat als vulling, aan weerszijden afgewerkt met 2×12,5 mm gipskartonplaten.

Cellenbeton bestaat uit zand, cement en water, aangevuld met kalk en gips. Door toevoeging van gasvormende aluminiumpoeder ontstaat poreus beton: cellenbeton.

 

Triple P-opties

Uit milieuoogpunt heeft toepassing van kalkzandsteenelementen of betonsteenblokken de voorkeur.

Uit oogpunt van gezondheid scoren betonsteenblokken het hoogst, direct gevolgd door kalkzandsteenelementen en gewapend beton. Blokken van cellenbeton scoren laag vanwege de kans op inademing van kwartsvezels (oorzaak van de longziekte silicose). Kwartsvezels worden tevens gezien als kankerverwekkend.

 

Uit oogpunt van gebruik van duurzame energie bij de productie scoren al deze materialen laag.

Uit oogpunt van hergebruik aan het einde van de gebruiksduur scoort de houtskeletbouwwand laag.