Begane grondvloer

 • Tips voor duurzame vloeren

 • Kies een betonvloer op zand (vloer zonder kruipruimte), wanneer de draagkracht van de ondergrond voldoende is (eventueel na het aanbrengen van een grondverbetering) en er geen riolering, kabels en leidingen onder de vloer bereikbaar moeten blijven. Hierbij ontstaat een goed luchtdichte vloer. Vanaf het zand is deze opgebouwd uit: dampdichte folie, isolatie, beton en daarop de afwerkvloer. In het zand kan voor doorvoeren van kabels en leidingen een mantelbuis met een diameter van 160 mm gelegd worden.
 • De begane grondvloer moet bij voorkeur een warmteweerstand te hebben van minimaal 3,0 m2K/W, waarmee voldaan wordt aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Dit kan bij een betonvloer op zand worden bereikt door de vloer op een isolatielaag te storten. Voor de keuze van deze isolatie, zie: Vloerisolatie.
 • Kies in andere gevallen voor een geïsoleerde begane grondvloer met een (bereikbare) kruipruimte. Voor een gezond binnenklimaat is het essentieel dat geen vocht en schadelijke gassen als radon uit de kruipruimte in het gebouw binnendringen. Zorg dus voor een luchtdichte vloer en een droge kruipruimte. Vanuit de luchtdichtheidseis verdient een steenachtige vloer de voorkeur boven een houten vloer. Een houten vloer is echter goed mogelijk wanneer de kruipruimte droog is (door bijvoorbeeld een goede drainage en ventilatie, een schelpenbed of Argex korrels over het zandpakket) of als de vloer luchtdicht geïsoleerd is aan de onderzijde (bijvoorbeeld met TONZON vloerisolatie).
 • Uit milieuoogpunt heeft een houten vloer met vurenhouten balken en vuren multiplex vloerbeschot de voorkeur. De milieuvriendelijkste steenachtige vloer is de kanaalplaatvloer.
 • Uit gezondheidsoogpunt scoren de kanaalplaatvloer, de combinatievloer, de ribbenvloer, de bekistingplaatvloer en de ter plaatse gestorte betonvloer allemaal gelijk. De houten vloer en de cellenbetonvloer scoren laag. Bij de houten vloer komt dit doordat houtstof dat ontstaat bij bewerkingen (boren, zagen, frezen, schaven en schuren) irritatie van huid en slijmvliezen kan veroorzaken. Het ureumformaldehyde, gebruikt voor de verlijming van multiplex, kan neuskeelholtekanker veroorzaken.
 • Uit oogpunt van duurzame energie scoren alle materialen laag.
 • Uit oogpunt van hergebruik scoort de houten vloer laag.
 • Een nieuw vloersysteem vormt de Rentovloer, of gelijkwaardige alternatieven van andere leveranciers. De Rentovloer is een droog uitgevoerde begane grondvloer (dik 200 mm), opgebouwd uit gerecyclede kunststof liggers met wapening, EPS-elementen, dampremmende folie en een toplaag van FSC- plaatmateriaal. Van de Rentovloer wordt de milieuklasse vermoedelijk tenminste klasse 3 (aanvaardbaar). Zie: www.rentovloer.nl.

 

Milieu-impact en kosten van zes soorten betonvloeren

 

(Bron: NIBE’s Basiswerk Milieuclassificaties Bouwproducten, Draagconstructies, 2012)

 • Kanaalplaatvloer: voorgespannen betonnen systeemvloer, voorzien van kanalen in de lengterichting voor gewichtsbesparing
 • Combinatievloer: prefab voorgespannen betonnen liggers met daartussen polystyreen vulblokken, afgewerkt met een druklaag van beton

 • Ribbenvloer: dunne voorgespannen betonplaat met dikkere zijribben en een isolerende onderzijde van polystyreen

 • Bekistingplaatvloer: geprefabriceerde bekistingplaat (ook wel ‘breedplaat’ genoemd) dik 50 mm, waarop in het werk beton wordt gestort
 • Keramische vloer: prefab voorgespannen betonnen T-liggers, met daartussen keramische vulelementen, waarop in het werk beton wordt gestort
 • Cellenbeton: zand, cement en water (de basisbestanddelen van beton zonder grind), aangevuld met kalk en gips. Door de toevoeging van het gasvormende middel aluminiumpoeder ontstaat het poreuze cellenbeton.

http://www.vwg.net/gbw/bouwdata/fundering.html

Tips voor duurzame vloeren

Tip

Kies als het kan voor een betonvloer op zand (vloer zonder kruipruimte).

Dit is mogelijk als de draagkracht van de ondergrond voldoende is (eventueel na het aanbrengen van een grondverbetering) en er geen riolering, kabels en leidingen onder de vloer bereikbaar moeten blijven.

Hierbij ontstaat een luchtdichte vloer die vanaf het zand is opgebouwd uit: dampdichte folie, isolatie, beton en daarbovenop de afwerkvloer. In het zand kan voor doorvoeren van kabels en leidingen een mantelbuis met een diameter van 160 mm gelegd worden.

De begane grondvloer moet bij voorkeur een warmteweerstand te hebben van minimaal 3,0 m2K/W, waarmee voldaan wordt aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Dit kan bij een betonvloer op zand worden bereikt door de vloer op een isolatielaag te storten. Voor de keuze van deze isolatie zie: Vloerisolatie.

Tip

Kies in andere gevallen voor een geïsoleerde begane grondvloer met een (bereikbare) kruipruimte.

Voor een gezond binnenklimaat is het essentieel dat geen vocht en schadelijke gassen als radon uit de kruipruimte in het gebouw binnendringen. Zorg dus voor een luchtdichte vloer en een droge kruipruimte.

Tip

Vanwege de luchtdichtheid is een steenachtige vloer beter dan een houten vloer.

Tip

Een houten vloer is een goede keuze als de kruipruimte droog is.

Dat bereikt u door drainage en ventilatie, door een schelpenbed of Argex korrels over het zand of door de vloer luchtdicht te isoleren aan de onderzijde, bijvoorbeeld met TONZON vloerisolatie.

 

Triple P-opties

Uit milieuoogpunt heeft een houten vloer met vurenhouten balken en vuren multiplex vloerbeschot de voorkeur. De milieuvriendelijkste steenachtige vloer is de kanaalplaatvloer.

Uit gezondheidsoogpunt scoren de kanaalplaatvloer, de combinatievloer, de ribbenvloer, de bekistingplaatvloer en de ter plaatse gestorte betonvloer allemaal even goed.

De houten vloer en de cellenbetonvloer scoren laag. Bij de houten vloer komt dit door de houtstof (vanwege boren, zagen, frezen, schaven, schuren) die irritatie van huid en slijmvliezen kan veroorzaken. Het ureumformaldehyde, gebruikt voor de verlijming van multiplex, kan neuskeelholtekanker veroorzaken.

Uit oogpunt van duurzame energie scoren alle materialen laag.

Uit oogpunt van hergebruik scoort de houten vloer laag.

Een nieuw vloersysteem, de Rentovloer (of gelijkwaardige alternatieven) zal vermoedelijk milieuklasse 3 krijgen: aanvaardbaar. Dat is een droog uitgevoerde begane grondvloer (dik 200 mm), opgebouwd uit gerecyclede kunststof liggers met wapening, EPS-elementen, dampremmende folie en een toplaag van FSC- plaatmateriaal.

 

Milieu-impact en bouwkosten van zes soorten betonvloeren

 • Kanaalplaatvloer: voorgespannen betonnen systeemvloer, voorzien van kanalen in de lengterichting voor gewichtsbesparing

 • Combinatievloer: prefab voorgespannen betonnen liggers met daartussen polystyreen vulblokken, afgewerkt met een druklaag van beton

 • Ribbenvloer: dunne voorgespannen betonplaat met dikkere zijribben en een isolerende onderzijde van polystyreen
 • Afb. Ribbenvloer

  Bekistingplaatvloer: geprefabriceerde bekistingplaat (ook wel ‘breedplaat’ genoemd) dik 50 mm, waarop in het werk beton wordt gestort

 • Keramische vloer: prefab voorgespannen betonnen T-liggers, met daartussen keramische vulelementen, waarop in het werk beton wordt gestort
 • Cellenbeton: zand, cement en water (de basisbestanddelen van beton zonder grind), aangevuld met kalk en gips. Door de toevoeging van het gasvormende middel aluminiumpoeder ontstaat het poreuze cellenbeton.