Glasonderhoud

Tips voor duurzame ramen

Enkelglas heeft een zeer lange levensduur, maar isoleert veel minder dan dubbelglas. Het heeft onderhoud nodig in de vorm van reinigen en zorgen dat het kozijn in goede staat blijft.

Isolerend dubbelglas heeft meer onderhoud nodig dan enkelglas, om de isolerende werking en de garantie te behouden. Het schilderwerk, de kit en/of beglazingsrubbers (de afdichting tussen het glas en het kozijn) dienen in goede staat te blijven. Eventueel aanwezige beluchtingsgaten (openingen aan de buitenkant van het kozijn) moeten schoon en open blijven.

Tip

Laat tenminste één keer per jaar het kozijn inclusief schilderwerk, de kit en/of de beglazingsrubbers controleren op gebreken.

Zo kunt u tijdig onderhoud of herstelwerkzaamheden (laten) uitvoeren.

Meestal geeft een fabrikant 10 jaar garantie op isolerend dubbelglas. Deze garantie geldt uitsluitend voor het lucht- en waterdicht zijn van de glaseenheid, dus dat het doorzicht niet afneemt door aanslag, condensatie, stof of aantasting van de coating (bij HR++ beglazing) tussen de glasbladen.

Tip

De levensduur van isolerend dubbelglas bedraagt minstens 15 jaar. Dus moet het na een relatief korte tijd vervangen worden. Reserveer hiervoor in de meerjaren-onderhoudsbegroting.

Tip

Vervang glas dat chemisch beschadigd is, door alkalische stoffen of cement, door nieuw glas.

Zulke beschadigingen heten “afwasbaar” als het om lichte aantastingen gaat. Daarvoor wordt in veel gevallen verdund fluorwaterstofzuur gebruikt, maar dat is slecht voor het milieu. Gebruik dat dus niet, maar vervang het glas.