Vloerisolatie

Tips voor vloerisolatie

Hoewel isolatiemateriaal het milieu belast – door de grondstoffen en brandstoffen voor productie, transport en afdanking – is deze belasting minimaal ten opzichte van de milieuwinst die goede isolatie oplevert. Uit onderzoek blijkt dat isolatie 400 tot 1000 keer meer energie bespaart dan het kost om de isolatiematerialen te maken.

 

Isolatie van nieuwe vloeren

Bij nieuwbouw wordt een betonnen begane grondvloer direct op een isolatielaag gestort of als vrijdragende betonvloer (boven een kruipruimte) voorzien van een isolatielaag tegen de onderzijde.

 

Na-isolatie van bestaande vloeren

Bij na-isolatie van bestaande begane grondvloeren met een voldoende hoge kruipruimte (> 50 cm) kan het beste isolatie tegen de onderzijde van de vloer worden aangebracht. Dit kan gebeuren met isolatieplaten, gespoten (PUR-)isolatieschuim of zogenaamde thermoskussens. Deze thermoskussens (bijv. Tonzon of FLOOR/ISOL) bestaan uit tweezijdig gemetalliseerde PE-folies, waarmee luchtkussens met twee of drie luchtkamers gevormd worden die zorgen voor een hoge isolatiewaarde.

 

Bij na-isolatie van bestaande begane grondvloeren met een beperkte hoogte van de kruipruimte kan gekozen worden voor bodemisolatie van de kruipruimte. Hiervoor komen isolatiechips (PS), isolatieparels (EPS) en schelpen in aanmerking. Ook zijn isolatiematrassen mogelijk: een samenstelsel van damprem- en isolatiemateriaal op de bodem. De isolatiewaarde van deze systemen is matig. Ze zijn meer geschikt voor vochtbestrijding in de kruipruimte.

 

Effect van isolatie

Hoewel de besparing op het gasverbruik door isolatie van de begane grondvloer per m2 minder is dan bij na-isolatie van de gevels, wordt door vloerisolatie wel de oppervlaktetemperatuur van de vloer hoger, waardoor het thermisch comfort van de ruimte verbetert.

De kosten van vloer- en bodemisolatie per m2 (in geval van na-isolatie) zijn ter indicatie opgenomen in onderstaande tabellen.

Tip

Kies uit de materialen van onderstaande tabellen.

Milieuklasse 1 is het beste voor het milieu. Producten die voldoen aan milieuklasse 1 of 2 hebben een DUBO-keurmerk en behoren tot de meest milieuvriendelijke producten.

Tip

Zorg voor een goede isolatiewaarde van de vloerconstructie na isolatie (een zogeheten Rc –waarde).

Tip

Pas bij vochtige kruipruimten onder een kerkzaal een PE-folie toe.

Breng die op de bodem van de kruipruimte aan. Hiermee wordt vochtoverlast in de kerkzaal sterk gereduceerd; van belang bij kerken met orgels.

 

Isolatiewaarde

De isolatiewaarde moet, bij toepassing aan de onderzijde van de vloer, minstens 3,5 m2 K/W bedragen. Een Rc-waarde van 1,3 is het wettelijk minimum voor renovatie en verbouw van bestaande woningen, volgens het Bouwbesluit. Maar met dat minimum doet u uzelf te kort. U bespaart dan weinig op materiaalkosten en loopt relatief veel comfortverbetering en energiebesparing mis.

 

Indicatie bouwkosten (materiaal en arbeid) van vloer- en bodemisolatie per m2

 

Noot 1 bij de tabellen: het toegepaste materiaal dient te voldoen aan klasse 1 (beste keuze), klasse 2 (goede keuze) of klasse 3 (aanvaardbare keuze) van NIBE’s Milieuclassificaties, gepubliceerd in het Basiswerk Milieuclassificatie Bouwproducten, laatste uitgave

 

Noot 2 bij tabel vloerisolatie: de dikte is bepaald op basis van een warmteweerstand van het isolatiemateriaal Rd = 3,3 m2 K/W