Isolerend glas

Isolerend dubbelglas

Isolerend dubbelglas bestaat uit twee glasbladen die door een afstandhouder (bijv. een metalen kader) aan de rand van het glas van elkaar worden gehouden. De randen van het glas zijn afgesloten met een speciale kit, zodat een gesloten eenheid ontstaat. De spouw tussen de glasplaten is gevuld met droge lucht.

Bij vervanging van 1 m2 enkelglas door HR+-glas bespaart een eengezinswoning op jaarbasis ca. 16 m3 aardgas, dus ca. € 5,00 per m2 per jaar. Voor een kerk zal dat wat lager liggen vanwege de lagere basistemperatuur. Voor HR++ beglazing is dit 24 m3 en voor HR+++ beglazing zelfs 25 m3. De kosten voor vervanging van enkel glas door HR+ beglazing bedragen ca. € 80,00 per m2, zodat de investering zich in 16 jaar terugverdient. De levensduur van isolerend dubbelglas is ca. 15-30 jaar.

 

Soorten isolerend dubbelglas

Tot 1995 werd zogeheten 1e generatie dubbelglas (Thermopane) toegepast. Daarna kwam HR-(Hoog-Rendements)beglazing op de markt. HR++ beglazing is isolerend glas met een nog betere warmte-isolatie, omdat op één zijde van het glas (in de spouw) een dunne warmte-reflecterende coating is aangebracht en de spouw niet met lucht gevuld is maar met een edelgas, meestal argon.

 

Isolerende waarde per soort isolerend glas

 

De U-waarde drukt de warmte-isolatie uit, in warmteverlies per seconde per m2 glasoppervlak per graad temperatuurverschil tussen binnen en buiten. Hoe lager de U-waarde, hoe hoger de isolerende werking.

Door de plaatsing van het glas in een (minder isolerend) kozijn is de totale U-waarde van het systeem ‘glas + kozijn’ lager dan die van de beglazing zelf. Het Bouwbesluit 2012 stelt voor nieuwbouw een maximale U-waarde van 2,2 W/m2K voor ramen en kozijnen. Aan bestaande bouw worden (nog) geen eisen gesteld.

 

Tips voor rendabel investeren in dubbelglas

Tip

Als uw kerk of gebouw een lage bezettingsgraad en/of een lage ruimtetemperatuur kent, volstaat vervanging van enkelglas door HR+ beglazing. Deze investering dient het comfort maar wordt niet snel terugverdiend.

Tip

Controleer bij vervanging van enkel glas door HR-glas in houten kozijnen of de kozijnen nog in een goede conditie zijn.

Veelal worden de sponningen bij vernieuwing niet in de grondverf gezet, waardoor houtrot kan optreden.
Tip

Kies voor HR+ beglazing met een spouw van 9 of 12 mm als de sponning van het houten kozijn te klein is voor dubbelglas met een spouw van 15 mm.

Tip

Is uw kerk een monument? Kies dan het speciale dubbelglas van Stolker Monuglas.

Dat heeft een geringe dikte en past daardoor in bestaande kleine raamsponningen. Het is wel prijzig.

 

Voor- en achterzetramen

Tip

Heeft uw kerk glas-in-lood ramen? Dan kunt ook voor- of achterzetramen toepassen.

Voor- en nadelen van voor- en achterzetramen

Voorzetramen worden aan de buitenzijde geplaatst, waarbij de spouw met buitenlucht licht geventileerd wordt.

Achterzetramen worden aan de binnenzijde geplaatst in een aluminium profiel, dat luchtdicht moet aansluiten tegen het bestaande kozijn. Als ze niet volledig luchtdicht blijken te zijn geplaatst, kan vochtige binnenlucht in de spouw binnendringen, waardoor condensatie tegen de binnenzijde van de buitenruit optreedt. Dit is alleen te voorkomen wanneer de spouw geventileerd wordt met buitenlucht. Dat gaat ten koste van de isolatiewaarde en is bovendien in de praktijk meestal moeilijk uitvoerbaar.

Voorzetramen zijn dus de beste oplossing, mits bouwfysisch goed geplaatst. Deze zijn juist niet luchtdicht: de spouw wordt licht geventileerd met buitenlucht om condensatie te voorkomen. Deze ventilatie tast de isolatiewaarde nauwelijks aan.