Dubbelgevelsystemen

Dubbelgevelsystemen

Een dubbelgevelsysteem is een tweede ‘buitenhuid’ om het gebouw. Deze wordt aangelegd om de bouwfysische kwaliteit van de zgn. ‘gebouwschil’ te verbeteren: een betere thermische isolatie, winddichtheid of geluidwering.

De spouw tussen binnen- en buitenblad wordt met buitenlucht op natuurlijke wijze geventileerd. Deze spouw fungeert als buffer tussen binnen- en buitenmilieu.

Tip

Een dubbelgevelsysteem is de moeite waard als de bestaande gevel te veel warmte verliest of geluid doorlaat.

Een voorbeeld van een dubbelgevelsysteem is een voorzetraam voor een bestaand buitenkozijn. Zie bij Isolerend glas onder Voor- en achterzetramen.