Beperking energieverlies

Triple P van isolatiemaatregelen

Via de buitenwanden, begane grondvloer en dak van het kerkgebouw treedt in de winter warmteverlies op en in de zomer instroom van warmte. Hoe slechter de thermische isolatie, hoe groter de warmtevraag in de winter en de koeltevraag in de zomer.

Dat leidt tot hogere stook- en klimaatbeheersingskosten, dus tot onnodig energieverbruik en kosten.

Als uw kerk gas en elektriciteit heeft uit niet-hernieuwbare energiebronnen – zoals aardgas, olie en ‘grijze’ stroom uit kolengestookte elektriciteitscentrales – is dit nadelig voor het milieu. Het loont de moeite en de kosten om isolatiemaatregelen te nemen.

Tip

Isolatiemaatregelen besparen u (veel) geld!

Tip

Kies voor materialen en producten die in milieuklasse 1, 2 of 3 vallen.

De milieubelasting van isolatiemaatregelen wordt bepaald in een LCA (LevensCyclusAnalyse) en ingedeeld in milieuklassen. Milieuklasse 1 is de beste keuze, klasse 2 goed en klasse 3 aanvaardbaar.

Milieuklassen 4-7 zijn minder goed tot onaanvaardbaar.

 

Rekeneenheden bij isolatiemaatregelen

De warmteweerstand Rc van een gevel, dak of vloer wordt uitgedrukt in de eenheid: m2K/W.

Voor ramen en deuren (inclusief kozijn) wordt gebruik gemaakt van de warmtedoorgangscoëfficiënt U, uitgedrukt in de eenheid: W/m2K. De U-waarde is de omgekeerde (reciproque) van de R-waarde.

Kerken met ervaring

 

Protestantse gemeente Elst

Kerkelijk centrum geheel  vernieuwd / verbouwd met aandacht voor duurzaamheid. O.a. dakisolatie door aanleg van sedumbeplanting; informatie [email protected]

 

RKK, Petrus Canisius Parochie, Nijmegen

Dakisolatie en plaatsing zonnepanelen; informatie