Bouwkundig beheer

Triple P van bouwkundige maatregelen

People

De arbeidsomstandigheden waaronder de (ver)bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd en de gezondheidsaspecten daarvan.

 

Planet

De milieueffecten: de emissies van schadelijke stoffen, uitputting van grondstoffen, landgebruik en hinder aan de omgeving.

Het meest milieuvriendelijke bouwmateriaal/product kiest u op basis van het Basiswerk Milieuclassificaties Bouwproducten van het NIBE, Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie.

 

Profit

Het financieel rendement: het verlengen van de levensduur, zodat de vastgoedwaarde van het gebouw minimaal gehandhaafd blijft en er op korte termijn geen reserveringen nodig zijn voor renovatie of nieuwbouw. Bij Profit wegen People en Planet als randvoorwaarden mee. Daardoor zal niet altijd de goedkoopste oplossing gekozen worden.

Tip

Kies een duurzaam bouwbedrijf.

Een duurzaam bouwbedrijf voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • beschikken over ISO-9001:2012 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem
  • door directie onderschreven SBIB gedragscode (Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid)
  • beschikken over een duurzaam inkoopproces
  • onderhoudswerkzaamheden uitvoeren met zo min mogelijk energieverbruik en CO2-uitstoot
  • voldoen aan de Arbo-wet
  • beschikken over een VCA** certificaat (= VGM Checklist Aannemers) voor hun VGM-beheersysteem (Veiligheid – Gezondheid – Milieu).
  • maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO); bij voorkeur aangesloten zijn bij MVO Nederland.

Tip

Kies voor materialen en producten die in milieuklasse 1, 2 of 3 vallen.

De milieubelasting van onderhoudswerk wordt bepaald in een LCA (LevensCyclusAnalyse) en ingedeeld in milieuklassen. Milieuklasse 1 is de beste keuze, klasse 2 goed en klasse 3 aanvaardbaar. Milieuklassen 4-7 zijn minder goed tot onaanvaardbaar.