Trees van Montfoort

Trees van Montfoort (1956) is theoloog en auteur van Groene theologie (Skandalon 2019). Ze is onderzoeker, predikant van de PKN en lid van de werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid. Eerder werkte ze als journalist en als hoofd van een afdeling voorlichting. Ze studeerde zowel katholieke als protestantse theologie.

Het boek Groene theologie biedt een overzicht en analyse van hedendaagse ecotheologie. Er is ook aandacht voor ecofeministische theologie, de discussie in het Nederlands taalgebied, en de weerstanden in sommige kerkelijke kringen tegen een positieve waardering van natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping.