image description image description image description image description

Sprekers

Organiseer een bijeenkomst rondom duurzaamheid voor het kerkbestuur of voor alle kerken in jouw woonplaats. Op deze pagina vind je sprekers in alle regio’s met diverse expertises.

Selecteer jouw wensen en neem eenvoudig contact op met de spreker.*

laden..
Geen sprekers gevonden die aan de filters voldoen.
Henk van der Honing

Henk van der Honing

Henk is actief kerklid met actuele deskundigheid op het terrein van ecologische, sociale en economische duurzame ontwikkeling. Hij deed recent onderzoek bij ICCO naar voedselzekerheid en eerlijke economische ontwikkeling in relatie tot biodiversiteit. Hij is als programmaleider gewend te spreken voor zeer divers samengestelde groepen. In Nieuwegein heeft hij met de burgerlijke gemeente een breed netwerk (Samen Duurzaam Nieuwegein) opgezet, waarin ook de kerken participeren. Verder werkt hij enthousiast aan de samenwerking tussen de verschillende kerken op het gebied van duurzaamheid.


Boek spreker

Energie & klimaat, Schepping & natuur, Beleid & aanpak, Thema-expert
Theanne Boer

Theanne Boer

Tekstschrijver, neerlandicus, schrijft over duurzaamheid&geloof, voor christelijke kranten en bladen, en voor goede doelen (ontwikkelingssamenwerking). Getrouwd met een ecoloog. Door mijn huwelijk bewust geworden van belang van zorg voor de schepping. Ik spreek/schrijf graag over inspiratie uit de Bijbel, motivatie, consuminderen, verborgen impact, kleding. Ik leg graag verbinding met de derde wereld. Mijn man vult graag aan met kennis van natuur en landbouw. Ik woon in Zeeland, op het platteland. Ik schreef de Michacursus, eindred. Groene Bijbel en boekje Hoe kan ik groener leven?


Boek spreker

Geloof & inspiratie, Schepping & natuur, Bewust inkopen, Thema-expert
Annemarthe Westerbeek

Annemarthe Westerbeek

Annemarthe Westerbeek (1988) is sociaal geograaf, stond in de duurzame jonge 100, spreekt en schrijft over gerechtigheid en duurzaamheid en is coördinator van Micha Nederland. Haar motto is ‘Practice what you preach EN preach what you practice’. Door je eigen woorden te vinden, die bij jou passen, kan je tot inspiratie zijn voor anderen. Een kern vraag die ze eigenlijk altijd stelt: Welk onrecht raakt jouw hart?

Annemarthe kan bijdragen leveren aan bijeenkomsten, workshops en seminars door te spreken over zorgen voor je naasten en zorgen voor de schepping. Een van haar doelen is namelijk: eerlijk en duurzaam leven praktisch en persoonlijk maken, zodat jij je volgende stap kunt nemen die bij je past. Al deze stappen dragen bij aan bouwen van Gods Koninkrijk. Annemarthe woont met haar man en twee kinderen in Utrecht en haalt haar inspiratie uit de natuur, de bijbel, boeken, haar werk bij Micha Nederland, uit contact met anderen en vooral door zelf duurzaam te doen en zichzelf telkens weer opnieuw uit te dagen.


Boek spreker

Energie & klimaat, Omgaan met geld, Geloof & inspiratie, Schepping & natuur, Bewust inkopen, Beleid & aanpak, Thema-expert
Marjan Bosch

Marjan Bosch

Marjan Bosch (1963) is praktisch/creatief theoloog en schrijver. Ze was bewoner van het Franciscaans Milieuproject Stoutenburg en is sinds augustus 2019 bewoner van een nieuwe groene leefgemeenschap: De Huijberg – plek met aandacht voor aarde en adem. Daar organiseert ze met haar medebewoners en de Broeders van Huijbergen activiteiten rond bewust natuurlijk leven, tuin (moes-/permacultuur), stilte, pelgrimeren, natuur en spiritualiteit. Marjan kan bijdragen leveren aan vieringen, aan interactieve bijeenkomsten, of iets vertellen over hoe ze in de Keizersgrachtkerk en Stoutenburg duurzaamheid gestalte geven. Haar geloof, vertrouwen en actiebereidheid worden gevoed door diverse bronnen: Franciscus, Iona, psalmen, Laudato si’, en alles wat een verbinding legt tussen aarde en hemel.


Boek spreker

Geloof & inspiratie, Thema-expert
Aarnoud van der Deijl
Aarnoud van der Deijl

Aarnoud van der Deijl

Predikant van groene kerk De Ark in Hoofddorp. Hier houden we groene vieringen, coachen onze leden naar zuinig energiegebruik, hebben een wereldwinkel in huis en een Repair Café, een Voedselkastje aan de muur, zonnepanelen op het dak en een verticale tuin met insectenminnende bloemen. Zie het filmpje over de Ark op www.heelhaarlemmermeer.nl. Daarnaast ben ik mede-oprichter van Energiebank Haarlemmermeer, waarmee we energie-armoede tegengaan. Met groene kerk bezig zijn is heel inspirerend. Ik deel die inspiratie graag met gemeentes die hiermee willen beginnen.


Boek spreker

Energie & klimaat, Geloof & inspiratie, Schepping & natuur, Beleid & aanpak, GroeneKerkenambassadeur
David Andreae
David Andreae

David Andreae

De ecologische crisis vraagt om een holistisch wereldbeeld van de mens, de natuur, rechtvaardigheid, de economie.
Zo’n wereldbeeld zal gebaseerd moeten worden op het spirituele: diepe spirituele waarden en wetmatigheden. Door deze te benoemen en koesteren kan ons bewustzijn groeien en krijgen we inspiratie om duurzamer te leven.
In ons tijdperk is de wetenschap het dominante wereldbeeld. Een negatief effect hiervan is een overvloed aan technologie (zeg maar de religie van nu) die zeker meer welvaart brengt maar tegelijkertijd de natuur beschadigd. Welke goddelijke waarden kunnen tegenwicht geven aan deze technologische tunnelvisie?
Ik geef lezingen over de relatie mens-natuur, de inclusieve economie, denken uit “gehelen”, het creatieve proces. Ik ben in Boxtel actief in de Transition Town beweging: repair cafés, gastlessen, biodiversiteit. Ik kom oorspronkelijk uit Engeland, werkte in de ICT, ben getrouwd en heb (klein)kinderen.


Boek spreker

Geloof & inspiratie, Schepping & natuur, Thema-expert
Ds. Jaap van der windt
Ds. Jaap van der Windt

Ds. Jaap van der Windt

Ds. Jaap van der Windt (1965) is als predikant (PKN) betrokken geraakt bij het werk van de groene kerk toen zijn boekje ‘Niet meer dan Eerlijk’ verscheen. Hij was toen predikant in Delfgauw en in die periode is (oa. bij Tear) ook het idee van de Groene Kerk ontstaan. In die periode schreef hij ook de 40-dagenkalenders voor Tear. Hij spreekt regelmatig over het thema “zorg voor de schepping”, vaak vanuit het oogpunt van armoede en ongerechtigheid. Inmiddels is predikant in Katwijk aan Zee en breekt er opnieuw een periode aan van het implementeren van het idee Groene Kerk.


Boek spreker

Geloof & inspiratie, Schepping & natuur, Beleid & aanpak, GroeneKerkenambassadeur
Marjolein Tiemens - Hulscher
Marjolein Tiemens – Hulscher

Marjolein Tiemens – Hulscher

Marjolein Tiemens-Hulscher (1964) is geboren in een katholiek nest en opgevoed met liefde voor God en natuur. Ze studeerde plantenveredeling in Wageningen en deed onderzoek, zowel in de biotechnologie als voor de biologische landbouw. Natuur en schepping zijn voor haar onlosmakelijk met elkaar verbonden. In 2013 heeft zij GroenGeloven opgericht (https://groengeloven.com) en geeft zij lezingen, workshops en wandelingen op het gebied van geloof en duurzaamheid. Zij combineert haar biologische kennis daarin met christelijke spiritualiteit. Hoe je wereldbeeld, mensbeeld en godsbeeld invloed hebben op je levenshouding en de keuzes die je in het dagelijks leven maakt. De encycliek Laudato si’ is hiervoor een geweldige inspiratiebron.


Boek spreker

Geloof & inspiratie, Schepping & natuur, Thema-expert
Clary Rooda
Rabbijn Clary Rooda

Rabbijn Clary Rooda

Clary Rooda (1964) ontving in 2014 haar rabbinale bevoegdheid. Zij schreef haar scriptie over ‘eco-kasjroet’ een ecologische benadering van de Joodse spijswetten waarbij ethische principes als dierenwelzijn, fair trade en duurzaamheid een rol spelen. Dit zijn principes waar veel mensen zich mee bezig houden, maar weinigen beseffen dat ze gebaseerd zijn op teksten uit de Bijbel en verder uitgewerkt in de latere rabbijnse literatuur. Aan de hand van deze teksten en moderne commentaren gaan we in gesprek over wat dit betekent voor ons dagelijks handelen en hoe wij ons concreet als individu en gemeenschap kunnen inzetten voor een betere wereld.


Boek spreker

Energie & klimaat, Geloof & inspiratie, Schepping & natuur, Bewust inkopen, Thema-expert
Atie de Vos
Atie de Vos

Atie de Vos

Atie de Vos (1955) is theoloog en sociaal-pedagoog. Ze werkte van 2000 t/m 2019 voor de Protestantse Kerk Nederland, respectievelijk als diaconaal consulent, gemeenteadviseur en de laatste drie jaar als specialist bij Kerk in Actie, specialisme Groene Kerken. In haar woonplaats Tilburg werkt ze aan een groenekerken netwerk vanuit de Raad van Kerken en is betrokken bij diverse GroeneKerken projecten in het buitenland via ECEN: het European Christian Environmental Network.
Ze schrijft artikelen over werken aan duurzaamheid vanuit kerk en geloof en kan uw gemeente begeleiden bij het worden van groene kerk en de verankering van groen beleid binnen uw gemeente.


Boek spreker

Beleid & aanpak, GroeneKerkenambassadeur
Dick kleinhesselink
Dick Kleinhesselink

Dick Kleinhesselink

Dick Kleinhesselink (1947) is sinds 1985 woonachtig in Heerenveen. Daar was hij gedurende zes jaar ZWO-diaken. Tijdens zijn jaren in de diaconie heeft hij samen met de wijkpredikant en enkele anderen het thema ‘duurzaamheid’ op de agenda gezet. Dat heeft geresulteerd in het worden van een ‘groene’ – en later ook ‘fairtrade’ – kerk. Op dit moment is hij nog steeds actief als samenroeper van wat nu de Taakgroep Groene Kerk Protestantse Gemeente Heerenveen heet. Er is in Heerenveen een goede samenwerking tussen de kerk, de wereldwinkel en de burgerlijke gemeente. Dick Kleinhesselink licht graag toe hoe de Taakgroep Groene Kerk in Heerenveen te werk gaat en is gegaan. Op de website van de Protestantse Gemeente Heerenveen is meer informatie te vinden.


Boek spreker

Energie & klimaat, Omgaan met geld, Geloof & inspiratie, Schepping & natuur, Bewust inkopen, Beleid & aanpak, GroeneKerkenambassadeur
Jan Vroonland
Jan Vroonland

Jan Vroonland

Jan Vroonland (1961) reist vanaf het begin van de groenekerken (in 2011) als ambassadeur het hele land door om over de startmogelijkheden als groene kerk en groene moskee te vertellen. Dat doet hij op basis van zijn ervaringen binnen de Protestants Gemeente Colmschate – Schalkaar met de werkgroep duurzaamheid. Daarnaast werkt Jan als vrijwilliger bij Kerk in Actie samen met ISN Diyanet om meer groene moskeeën bij het netwerk aan te laten sluiten. Uitdaging voor Jan is om de eerste groene synagoge te verwelkomen.


Boek spreker

Beleid & aanpak, GroeneKerkenambassadeur
Peter Siebe
Drs Peter H. Siebe

Drs Peter H. Siebe

Peter Siebe (1959) is perscoördinator en eindredacteur bij het Nederlands Bijbelgenootschap. Hij studeerde geschiedenis en werkt sinds jaren als ‘groene journalist’. Hij komt graag op adem in de natuur en verbaasde zich erover dat de kerk zo laat oog kreeg voor natuur- en milieuproblemen. Door zelfstudie en actie kwam hij antwoorden op het spoor. Hij (s)preekt regelmatig over ‘het groene hart van het geloof’ en laat dan zien hoe groen de Bijbel is. God houdt niet alleen van mensen maar ook van de natuur en natuur- en milieuzorg is even christelijk als naastenliefde.
Peter richtte het Christelijk Ecologisch Netwerk op (later ondergebracht bij Micha Nederland) en schreef ‘Christus en de klimaatcrisis’ in het boek ‘Hete hangijzers’ (red. Cees Dekker, 2009). Hij werkte als redacteur mee aan de Toolkit Duurzaam Kerkbeheer en regelde de totstandkoming van het 30-daagse groene bijbelleesrooster ‘Van Adam en Eva tot Franciscus’, dat via de NBG-app Mijn Bijbel te volgen is.


Boek spreker

Geloof & inspiratie, Schepping & natuur, Beleid & aanpak, GroeneKerkenambassadeur
Dorinda Hijszeler
Dorinda Hijszeler

Dorinda Hijszeler

Duurzaamheid als uitdaging. Werken aan de wereld, om haar beter achter te laten dan ik haar aantref. Zowel in mijn werk voor de gemeente, als prive in de groene kerk probeer ik steeds de goede keuzes te maken die bijdragen aan een vermindering van de opwarming van de aarde. Hoe pak je het aan? wat kun je eigenlijk allemaal doen? waar begin je?


Boek spreker

Energie & klimaat, Bewust inkopen, Beleid & aanpak, GroeneKerkenambassadeur
Trees van Montfoort

Trees van Montfoort

Drs./Ds. Trees van Montfoort is theoloog, onderzoeker, predikant en schrijfster. Ze was onder meer radioprogrammamaker bij KRO en HUMAN, (hoofd)redacteur van diverse tijdschriften, gemeentepredikant, hoofd van een afdeling voorlichting van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) en bestuurslid van de Vrouwensynode. De afgelopen jaren heeft ze zich als theologe grondig verdiept in het thema geloof en duurzaamheid.
Ze geeft lezingen, schrijft artikelen, leidt kerkdiensten en geeft adviezen over thema’s rond ecotheologie. Daarnaast schreef ze het boek ‘Groene theologie’ (2019).
Haar contactgegevens vindt u hier.


Boek spreker

Energie & klimaat, Omgaan met geld, Thema-expert
Dr Adrian de Groot Ruiz

Dr Adrian de Groot Ruiz

Adrian de Groot Ruiz ontwierp op jonge leeftijd een golfslaggenerator, maar zag dat er geen verdienmodel voor was en besloot Econometrie te studeren. Daarna werkte hij als Assisstent Professor Finance voordat hij in 2012 de sociale onderneming True Price oprichtte en in 2018 Impact Institute. Bij deze organisaties ontwikkelde hij de methode voor het beprijzen van negatieve milieu -en sociale aspecten in producten en het meten van de maatschappelijke impact van organisaties. Daarnaast is hij mede-oprichter van SDG Nederland. Adrian combineert een ogenschijnlijk economisch instrument met een diep besef van wat van waarde is in de samenleving en pleit dan ook voor het maken van minder winst maar het creëren van meer waarde op het gebied van mensenrechten en brede welvaart en de rol die organisates, zoals kerken, daarin kunnen vervullen.


Boek spreker

Energie & klimaat, Omgaan met geld, Bewust inkopen, Beleid & aanpak, Thema-expert
Gera van den Berg
Gera van den Berg

Gera van den Berg

Gera van den Berg (1975) is een van de bekendste minimalisten in Nederland. Via haar website en Facebookpagina Op Orde! geeft zij dagelijks tips over ontspullen, consuminderen en duurzamer leven. Ze schreef columns voor het Nederlands Dagblad en ontwikkelde een eigen methode rondom minimaliseren. Haar boek verscheen in 2017 bij uitgeverij Boekencentrum. Dikwijls treedt zij op in de landelijke media. Van EO-radio, De Telegraaf tot aan Psychologie Magazine. Gera geeft regelmatig lezingen en workshops. Zowel in kerken als tijdens events over milieubewust leven. Zij wil anderen inspireren tot goed rentmeesterschap. Zorg dragen voor Gods schepping vraagt om een eenvoudiger leven en duurzame keuzes, vindt Gera. Zij biedt daarin een praktische invulling. Gera is getrouwd met tekstschrijver Marco van den Berg en moeder van vijf kinderen. Zij woont in het Veluwse dorp Hierden (gemeente Harderwijk) waar zij tevens een paar dagen per week werkt als leerkracht op een basisschool. Ze is tevens beschikbaar voor het geven van een webinar.


Boek spreker

Energie & klimaat, Thema-expert

*Voorwaarden voor het boeken van een spreker:
Ambassadeurs: Kies een ambassadeur bij jullie in de buurt. Wij vragen om een vrijwillige bijdrage t.a.v. GroeneKerken om de kosten te dekken.
Sprekers: Kies een spreker bij jullie in de buurt. Stem met de spreker een vergoeding af. Onze richtlijn is een vrijwilligersvergoeding en vergoeding van reiskosten. Verder vragen wij om een vrijwillige bijdragen t.a.v. GroeneKerken.

Bankgegevens GroeneKerken: NL32 ABNA 0501 0303 01 t.n.v. Tearfund o.v.v. GroeneKerken