image description image description image description image description

Wil je graag je kerkelijke gemeente informeren over het thema duurzaamheid? In dat geval is het mogelijk om een gastspreker uit te nodigen. Zij hebben veel kennis over milieu, klimaat, groener worden en gemeente-zijn. De hieronder genoemde sprekers zijn bekenden van GroeneKerken (Tear en/of Kerk in Actie) en we bevelen hen van harte bij je aan! Je mag zelf via de aangegeven mailadressen contact opnemen met de spreker van jouw keuze.

Sprekers

David Andreae (Boxtel)

David Andreae onderzoekt de overeenkomsten tussen het spirituele, de wetenschap en de filosofie. Met als doel de verstoorde relatie tussen mens en natuur te verbeteren. Zijn lezingen over de spirituele dimensie van duurzaamheid bieden een kapstok aan om verschillende aspecten te onderscheiden binnen het spirituele. Het raamwerk laat zien dat de natuur veel eigenschappen heeft, die tot nu toe alleen voor de mens gereserveerd waren. Deze inzichten hebben consequenties voor onze ethiek, en kunnen leiden tot duurzamer handelen ten opzichte van de aarde. Het omgaan met deze kwesties wordt wel eens ecologische spiritualiteit genoemd.
David Andreae is actief in Boxtel voor duurzaamheid, vergroening en Fairtrade, onder andere op de basisscholen. Hij regisseerde twee films, nu op YouTube: “Een nieuw verhaal voor de Aarde” en “Het nieuwe natuurbeeld”, een interview met filosoof professor Koo van der Wal.
Mail voor informatie naar: davidan@kpnmail.nl

David Andreae (Boxtel)

Len Neeleman

Len Neeleman heeft veel ervaring met energiebesparende bouwkundige en technische vraagstukken voor kleine en grote gebouwen en installaties, en deze kennis wil graag delen.
‪https://youtu.be/tSLE-G7HRvk‪ dit is de link naar de Nederlandse versie van het Amelands energieproject Entrance waar 40 brandstofcellen onderdeel uitmaken van de energietransitie. En een link naar de folder https://www.bkstatic.nl/downloads/downloads/SOLIDpower_BlueGEN_Neeleman_Brochure_NL_web.pdf‬
Mail voor informatie naar Len Neeleman len@neeleman.com

Len Neeleman

Jan Boersema

Prof. Dr. Jan J. Boersema is als hoogleraar “Grondslagen van de Milieuwetenschappen” verbonden aan het Instituut voor milieuwetenschappen (CML) van de Universiteit Leiden. Hij studeerde biologie aan de RuG en promoveerde aan diezelfde universiteit in de theologie op The Torah and the Stoics on Humankind and Nature (Brill, Leiden). Hij was als docent verbonden aan de universiteit van Groningen, als hoogleraar aan de VU-Amsterdam en als algemeen secretaris van de Raad voor het Milieubeheer aan het ministerie van VROM. Hij publiceerde in milieukundige, theologische, historische, filosofische en criminologische wetenschappelijk tijdschriften en was redacteur van enkele academische bundels. In 2009-2010 was als fellow verbonden aan de Universiteit van Cambridge en in 2014-2016 als research fellow Hope College, Holland, MI. Zijn huidige onderzoek draait om de vraag: Hoe groen is de vooruitgang? Daarbij plaatst hij de milieuvragen in een levensbeschouwelijk en historisch perspectief. Boersema was eindredacteur van het Basisboek Milieukunde (Boom, Amsterdam), waarvan er tussen 1984 en 2000 ruim 35.000 exemplaren verkocht werden. Hij was editor van Environmental Values en is sinds 2002 Editor in Chief van de Journal of Integrated Environmental Sciences en van het textbook Principles of Environmental Sciences (Springer, Berlin 2009). Zijn meest recente boek is: The Survival of Easter Island. Dwindling Resources and Cultural Resilience. (CUP, Cambridge, 2015).
Jan Boersema is in zijn woonplaats Leiden lid van de Binnenstadsgemeente (PKN); ook preekt hij af en toe.

Jan Boersema

Marjan Bosch

Marjan Bosch (1963) is praktisch/creatief theoloog en schrijver. Ze was bewoner van het Franciscaans Milieuproject Stoutenburg en is sinds augustus 2019 bewoner van een nieuwe groene leefgemeenschap: De Huijberg - plek met aandacht voor aarde en adem. Daar organiseert ze met haar medebewoners en de Broeders van Huijbergen activiteiten rond bewust natuurlijk leven, tuin (moes-/permacultuur), stilte, pelgrimeren, natuur en spiritualiteit. Marjan kan bijdragen leveren aan vieringen, aan interactieve bijeenkomsten, of iets vertellen over hoe ze in de Keizersgrachtkerk en Stoutenburg duurzaamheid gestalte geven. Haar geloof, vertrouwen en actiebereidheid worden gevoed door diverse bronnen: Franciscus, Iona, psalmen, Laudato si’, en alles wat een verbinding legt tussen aarde en hemel.
Mail voor informatie naar: marjankb@live.nl

Marjan Bosch

Guy Dilweg (Stoutenburg)

Guy Dilweg (1944) is minderbroeder franciscaan (kloosterling), en sterk betrokken op de verbondenheid met de Schepper en de schepping. Hij nam het initiatief tot het milieuklooster Stoutenburg (het Franciscaans Milieuproject)(1991) dat nu ruim 25 jaar bestaat.
Guy Dilweg is beschikbaar voor spreekbeurten en presentaties over Franciscus van Assisi, Laudato si’, en het leven (de praxis) in het Milieuklooster. Hij vraagt een gift van pakweg 100 euro plus reiskosten.
Mail voor informatie naar: guydilweg@planet.nl

Guy Dilweg (Stoutenburg)

Trinus Hoekstra (Utrecht)

Dr. Trinus Hoekstra (1958) is theoloog en werkzaam bij Kerk in Actie. Zijn aandacht richt zich op diaconaat, economie en welvaart. Hij neemt deel aan de werkgroep Theologie en Duurzaamheid.
Mail voor informatie naar: t.hoekstra@kerkinactie.nl

Trinus Hoekstra (Utrecht)

Henk van der Honing (Nieuwegein)

Henk is actief kerklid met actuele deskundigheid op het terrein van ecologische, sociale en economische duurzame ontwikkeling. Hij deed recent onderzoek bij ICCO naar voedselzekerheid en eerlijke economische ontwikkeling in relatie tot biodiversiteit. Hij is als programmaleider gewend te spreken voor zeer divers samengestelde groepen. In Nieuwegein heeft hij met de burgerlijke gemeente een breed netwerk (Samen Duurzaam Nieuwegein) opgezet, waarin ook de kerken participeren. Verder werkt hij enthousiast aan de samenwerking tussen de verschillende kerken op het gebied van duurzaamheid.
Mail voor informatie naar: vdhoningheida@planet.nl
.

Henk van der Honing (Nieuwegein)

JanJoost Kessler (Wageningen)

Een aantal jaren geduldig werken aan duurzaamheid in de Doopgezinde/NPB-gemeente in Wageningen, in liturgie en in concrete acties, heeft veel resultaat opgeleverd. JanJoost Kessler (1958) heeft het proces beschreven in de ’10 stappen’ naar een groene kerk.
Mail voor informatie naar: jjkessler@planet.nl

JanJoost Kessler (Wageningen)

Dick Kleinhesselink (Heerenveen)

Dick Kleinhesselink (1947) is sinds 1985 woonachtig in Heerenveen. Daar was hij gedurende zes jaar ZWO-diaken, en op dit moment is hij nog steeds actief als ZWO-secretaris. Tijdens zijn jaren in de diaconie heeft hij samen met de wijkpredikant en enkele anderen het thema ‘duurzaamheid’ op de agenda gezet. Dat heeft geresulteerd in het worden van een ‘groene’ – en later ook ‘fairtrade’ – kerk. Er is in Heerenveen een goede samenwerking tussen de kerk, de wereldwinkel en de burgerlijke gemeente. Dick Kleinhesselink licht graag toe hoe de Commissie Duurzaamheid in Heerenveen te werk gaat en is gegaan. Op de website van de Protestantse Gemeente Heerenveen is meer informatie te vinden.
Mail voor informatie naar: dickkleinhesselink@kpnmail.nl

Dick Kleinhesselink (Heerenveen)

Jan Meinster (Den Bommel)

Jan Meinster (1980) is secretaris en jeugdouderling in de hervormde gemeente (PKN) van Den Bommel (Goeree-Overflakkee, Zuid-Holland). Hij studeerde Chemische Technologie en daarna Bestuurskunde. Jan was in zijn kerk initiator om groene kerk te worden. Hij verzorgde een aantal Bijbelstudies over duurzaamheid en schepping voor kerkenraad en 16+ jongeren. In 2016 is de hervormde gemeente Den Bommel groene kerk geworden en staat daarmee nog in de kinderschoenen. Maar… ideeën voor de toekomst zijn er genoeg.
https://www.linkedin.com/in/janmeinster
Mail voor informatie naar: janmeinster@hotmail.com

Jan Meinster (Den Bommel)

Gert Olbertijn (Gouda)

Gert Olbertijn is in 1961 geboren in Woerden. Sinds zijn afstuderen (Groen ingenieur) ligt zijn specialiteit bij het adviseren van MKB-bedrijven over duurzaam ondernemen. Samen met Hans van der Spek schreef hij daar een boekje over: Duurzaam ondernemen in Christelijk perspectief.
Gert is betrokken bij de Oostpoort (PKN-wijkgemeente in Gouda), waar hij zich bezighoudt met rentmeesterschap in de praktijk. Onlangs presenteerde hij samen met Micha en A Rocha de Duurzame Bucketlist. Daarnaast is hij lid van de werkgroep die de verbouw (duurzaam) van het kerkgebouw onderzoekt en trekker van de werkgroep Groene Genade die de kerkenraad adviseert over de concrete invulling van rentmeesterschap.
Sinds een jaar heeft Gert zich als zelfstandig adviseur gevestigd onder de naam Stabilitas BV. Van daaruit geeft hij duurzaamheidsadviezen aan (groepen) ondernemers.
Mail voor informatie naar: gert.olbertijn@filternet.nl
.

Gert Olbertijn (Gouda)

Gijsbert Pellikaan (Den Haag)

Gijsbert Pellikaan (1951) woont in Den Haag en is bioloog en landschapecoloog. Hij heeft gedurende 25 jaar gewerkt bij Landshapsbeheer ZH, als adviseur voor natuur en landschap. Nu is hij actief als vrijwilliger voor een agrarische natuurvereniging als adviseur en projectleider. Daarnaast zet hij zich in voor A Rocha Den Haag, o.a. met het adoptieproject Westduinpark. Binnen zijn kerkelijke gemeente (Morgensterkerk) houdt hij zich bezig met duurzaamheid en met de herinrichting van de kerktuin. Hij adviseert over natuurvriendelijke inrichting van tuinen en groen bij (agrarische) bedrijven en bij plannen voor ruimtelijke inrichting.
Gijsbert kan presentaties geven over vergroening van de kerktuin, over A Rocha (in Nederland en internationaal), Climate stewards en Geloof en zorg voor de schepping. Ook verzorgt hij excursies, bijvoorbeeld naar Meyendel, het Westduinpark of de Zandmotor bij Ter Heide. Daarnaast geeft hij cursussen over streekeigen beplanting, natuurvriendelijke tuinieren en aanleg en onderhoud van hoogstamvruchtbomen. Dit alles in overleg en tegen onkostenvergoeding.
Mail voor informatie naar: gcpellikaan@gmail.com
.

Gijsbert Pellikaan (Den Haag)

Roland Putman (Amsterdam)

Pater Roland Putman (1970) is in 1997 tot priester gewijd. Hij heeft vervolgens in IJsselstein/Nieuwegein als pastor gewerkt, en vanaf 2002 in Amersfoort. Daarnaast heeft hij zich ingezet als vrijwilliger in het scholenwerk van Amnesty International. In 2007 is hij franciscaan geworden en sindsdien is hij naast zijn werk als pastoor in Beverwijk, vrijwilliger bij de daklozenopvang in Amsterdam, de Franciscaanse Vredeswacht en actief bij de Groene Kerk. Binnen de franciscaanse orde houdt hij zich bezig met gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping.
Mail voor informatie naar: paterputman@gmail.com

Roland Putman (Amsterdam)

Rabbijn Clary Rooda (Amsterdam)

Clary Rooda (1964) ontving in 2014 haar rabbinale bevoegdheid. Zij schreef haar scriptie over ‘eco-kasjroet’, een ecologische benadering van de Joodse spijswetten waarbij ethische principes als dierenwelzijn, fair trade en duurzaamheid een rol spelen. Deze principes zijn gebaseerd op teksten uit de Bijbel en verder uitgewerkt in de latere rabbijnse literatuur. Zij komt graag een studiesessie geven in uw geloofsgemeenschap. Aan de hand van deze teksten en moderne commentaren gaan we in gesprek over hoe wij ons concreet kunnen inzetten voor een betere wereld.
Mail voor informatie naar: rabbijnrooda@gmail.com

Rabbijn Clary Rooda (Amsterdam)

Albert Santing (Leerdam)

Albert Santing (1945) was gedurende acht jaar de drijvende kracht achter het project “Leerdam Millennium Gemeente”. In 2013 nam hij het initiatief om te komen tot de vorming van de werkgroep duurzaamheid binnen Kerk aan de Linge in Leerdam. Vervolgens heeft hij zich er voor ingezet dat de werkgroep een stevige plek verwierf binnen de kerk. Zijn devies is: wees praktisch en creatief, zoek en leg verbinding met andere werkgroepen en commissies binnen de kerk. Wees daarbij uitnodigend en ondersteunend. En communiceer vooral actief, positief en structureel richting de gemeente. Schakel waar dat kan ook de leden van de gemeente in. Dankzij de inzet van de werkgroep heeft Kerk aan de Linge in 2015 de officiële titel Fair Trade kerk ontvangen. Begin 2016 ontving de kerk de plaatselijke millenniumprijs voor haar verdienstelijke inzet op het gebied van duurzaamheid.
Mail voor informatie naar: a-santing@hotmail.com

Albert Santing (Leerdam)

Henk van Schaik (Wageningen)

Henk van Schaik (1947) spreekt regelmatig over zijn vakgebied ‘Water’, zowel nationaal als internationaal. Daarnaast is hij zeer actief binnen de werkgroep Kerk en Milieu in Wageningen. Hij vertelt graag over de activiteiten van de werkgroep.
Mail voor informatie naar: henk.vanschaik19447@gmail.com

Henk van Schaik (Wageningen)

Peter H. Siebe (Amersfoort)

Peter Siebe (1959) is perscoördinator en eindredacteur bij het Nederlands Bijbelgenootschap. Hij studeerde geschiedenis en werkt sinds jaren als ‘groene journalist’, onder andere in EO-radioprogramma’s. Hij kwam van jongsaf graag op adem in de natuur en verbaasde zich erover dat het in zijn kerk nooit ging over natuur- en milieuproblemen. Door zelfstudie en gezamenlijke actie met anderen kwam hij de antwoorden op het spoor. Hij publiceert en (s)preekt nu regelmatig over ‘het groene hart van het geloof’. Hij laat zien hoe groen de Bijbel is: dat God niet alleen intens van mensen houdt maar ook van de natuur; dat natuur- en milieuzorg is even christelijk is als naastenliefde; en waarom dit besef zo vaak is verdonkeremaand in kerk en theologie.
Peter richtte het Christelijk Ecologisch Netwerk op (nu een onderdeel van Micha Duurzaam), en schreef ‘Christus en de klimaatcrisis’ in ‘Hete hangijzers’ (red. Cees Dekker, 2009). In 2014 redigeerde hij voor Kerk in Actie de ‘Toolkit Duurzaam Kerkbeheer’.
Mail voor informatie naar: peter.siebe@kpnmail.nl

Peter H. Siebe (Amersfoort)

Marjolein Tiemens-Hulscher (Driebergen)

Marjolein Tiemens-Hulscher (1964) zet zich met veel enthousiasme in voor ‘groen geloven is duurzaam doen’. Ze studeerde plantenveredeling in Wageningen en deed onderzoek zowel in de biotechnologie als voor de biologische landbouw. In 2013 richtte ze, als freelancer, een eigen bedrijfje op (http://groengeloven.com) om haar diensten als betrokken christen aan te bieden en haar inspiratie te delen op het gebied van geloof en duurzaamheid. Ze geeft, tegen een redelijke vergoeding, workshops, lezingen en gastcolleges en schrijft voor de websites www.kerkenmilieu.nl , www.vastenactie.nl en www.inspiratiemagazine.nl/blogs.html.
Mail voor informatie naar: m.tiemens@planet.nl

Marjolein Tiemens-Hulscher (Driebergen)

Kees Tinga (Arnhem)

Kees Tinga (1947) is theoloog, was voor zijn pensionering in 2011 lange tijd werkzaam in de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk en bleef ook daarna betrokken bij verschillende oecumenische activiteiten op het terrein van diaconaat en van kerk en samenleving. Hij werkte mee aan het milieuwerk van Kerk in Actie en was vele jaren lid van de projectgroep Kerk en Milieu. Hij komt graag vertellen of adviseren over de mogelijkheden van lokale kerken om zich voor duurzaamheid in te zetten of om een discussie in te leiden over de visie van kerken op duurzaamheid, klimaatverandering en energie. U kunt hem ook vragen voor een inleiding over duurzaamheid in de Bijbel.
Mail voor informatie naar: krtinga@chello.nl

Kees Tinga (Arnhem)

Jan Vroonland (Deventer)

Jan Vroonland (1961) is binnen de Protestants Gemeente Colmschate – Schalkaar actief in de werkgroep duurzaamheid. Daarnaast is het vrijwilliger bij Kerk in Actie voor de Groene Kerken campagne. Hij is een van de mensen die heeft geholpen de Groene Kerken actie van de grond te trekken en is goed op de hoogte van deze campagne om kerken meer te betrekken bij ‘zorg voor de schepping’. In afgelopen jaren heeft hij tal van aansprekende initiatieven binnen en buiten de kerk gerealiseerd. Daarnaast heeft hij in zijn brede netwerk goede contacten met ISN Diyanet en werkt hij in een landelijke werkgroep (ISN/ KiA) nauw samen om de komende periode meer groene moskeeën te realiseren. Jan is een goede en overtuigende spreker.
Mail voor informatie naar: janvr@ziggo.nl

Jan Vroonland (Deventer)

Michiel Wind (Baarn)

Michiel Wind (1960) heeft bosbouw gestudeerd in Noorwegen en zich daarna gespecialiseerd op milieueconomie. Hij is trekker van de werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Kerken bij de (groene) Paaskerk in Baarn, waar al een hele rij duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd is. U kunt hem vragen om informatie en presentaties op het gebied van verduurzaming bij kerken, en vooral hoe een kerk energie kan besparen en klimaatneutraal kan worden. Zijn kennis ligt met name op technisch, economisch en ecologisch gebied.
Mail voor informatie naar: michiel.wind@casema.nl

Michiel Wind (Baarn)

Jaap van der Windt (Bolsward)

Ds. Jaap van der Windt (1965) is predikant (PKN) in de Gasthuiskerk te Bolsward. Hij spreekt regelmatig over het thema “zorg voor de schepping”, vaak vanuit het oogpunt van armoede en ongerechtigheid. Eerder schreef hij het boekje Niet meer dan eerlijk waarin hij ook duidelijk deze koppeling legt.
Mail voor informatie naar: jgvanderwindt@planet.nl

Jaap van der Windt (Bolsward)

Bert Wolters (Elst)

Bert Wolters (1959) is geboren in Enkhuizen. Tijdens zijn studie Frans was hij werelddiaken in Groningen en nu is hij (thema)diaken duurzaamheid bij de Protestantse Gemeente in Elst. Als adviseur duurzaamheid maakt hij mensen graag bewust van hun eigen handelen. Duurzaam leven begint bij onszelf: wat we niet gebruiken hoeft niet te worden gemaakt. Vanuit zijn talenstudie heeft hij een sterke affiniteit met communicatie. Pragmatisch, creatief en oplossingsgericht. Wat kunt u doen en hoe pakt u het aan? Daarvoor zijn vaak veel mogelijkheden. Wat past bij u? Waar voelt u zich goed bij? Samen kunnen we daaraan werken.
Mail voor informatie naar: woltersbw@gmail.com

Bert Wolters (Elst)

Tjirk van der Ziel (Ede)

Tjirk is deeltijddocent aan de Christelijke Hogeschool Ede, waar hij zich onder andere bezighoudt met duurzaamheidsvraagstukken rond voedsel. Tevens is hij gastdocent aan de Evangelische Hogeschool, waar hij colleges geeft over duurzaamheid, gerechtigheid en barmhartigheid. Hij heeft een achtergrond als economisch geograaf en promoveerde in 2003 op een ruraalsociologisch proefschrift aan Wageningen Universiteit. Sindsdien schrijft hij als verhalende journalist over de verhouding tussen mens en landschap. In 2011 rondde hij een cursus af over ecologie, duurzaamheid en theologie van de John Ray Initiative in Cuddeson, Engeland. Sinds 2013 studeert hij theologie aan de ETF in Leuven, gericht op ecotheologie en Keltische spiritualiteit.
Mail voor informatie naar: tjirkvanderziel@online.nl

Tjirk van der Ziel (Ede)

Niels de Zwarte (Gouda)

Niels de Zwarte (1977) is (stads)ecoloog en richt zich in het dagelijks leven op het onderzoeken, beschermen en versterken van biodiversiteit. Juist in een verstedelijkt Nederland is het goed om als kerkgenootschap aandacht te hebben voor de lokale levende flora en fauna. Niels kan op een avond een pakkende lezing geven aan bijvoorbeeld een werkgroep van de kerkgemeenschap, waarbij zowel een bijbelse basis wordt gegeven als een praktische uitleg over de Nederlandse biodiversiteit (met name in steden) en mogelijkheden tot behoud daarvan. Kerken kunnen dit weer toepassen in of aan het gebouw en/of de kerktuin. Het is een avond met veel achtergrondinformatie en voorbeelden. Niels heeft een ruime sprekerservaring en wil ook christenen inspireren om de lokale biodiversiteit te behouden en/of te verbeteren.
Voor de avond wordt een bescheiden vergoeding gevraagd.
Mail voor informatie naar: nielsdezwarte@gmail.com

Niels de Zwarte (Gouda)

Trees van Montfoort (Utrecht)

Drs./Ds. Trees van Montfoort is theoloog, onderzoeker, predikant en schrijfster. Ze was onder meer radioprogrammamaker bij KRO en HUMAN, (hoofd)redacteur van diverse tijdschriften, gemeentepredikant, hoofd van een afdeling voorlichting van de PKN (Protestantse Kerk in Nederland) en bestuurslid van de Vrouwensynode. De afgelopen jaren heeft ze zich als theologe grondig verdiept in het thema geloof en duurzaamheid.
Ze geeft lezingen, schrijft artikelen, leidt kerkdiensten en geeft adviezen over thema’s rond ecotheologie. Daarnaast schreef ze het boek 'Groene theologie' (2019).
Haar contactgegevens vindt u hier: https://www.vanmontfoortcommunicatie.nl/trees-van-montfoort/contact/

Trees van Montfoort (Utrecht)

Adrian de Groot Ruiz

Met de GroeneKerkenactie willen Kerk in Actie en Tear stimuleren dat kerken duurzamer en groener worden en dat die kerken – van beginner tot duurzame expert – elkaar kunnen vinden en stimuleren. De actie richt zich op alle kerk- en geloofsgemeenschappen die actief aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap.

Adrian de Groot Ruiz

Tom Kroon

Tom Kroon (Bloemendaal) was docent in het voortgezet onderwijs (wis- en natuurkunde) en het hoger beroepsonderwijs (pedagogiek, wetenschapsleer en geschiedenis). Hij schreef een leerboek, handleidingen en artikelen over morele opvoeding. Hij interesseert zich in het bijzonder voor de culturele en maatschappelijke invloeden op de evolutie van het persoonlijk geweten en de omgang van de mens met zijn natuurlijke omgeving. Zijn opvatting is dat de ecologische crisis begrepen moet worden uit de aard van de mens en de gevolgen van de wetenschappelijke en industriële revoluties zoals die in de westerse wereld hebben plaatsgevonden. Deze wordt daarnaast nog eens aangescherpt door een economische theorie die de vrije markt ophemelt, is gefixeerd op de groei van het bruto binnenlands product als maatstaf voor vooruitgang en die de mate van consumptie centraal stelt. Hij schreef (als protestant) een analyserend artikel in het Ouderlingenblad over de encycliek Laudati Si van paus Franciscus. Hij is voorzitter van de werkgroep Dominicus Duurzaam in Amsterdam en verlevendigt (indien ter plaatse mogelijk) zijn lezingen met Powerpoint beelden. Hij wisselt met de aanwezigen na de presentatie graag van gedachten. Contact via tmkroon@hetnet.nl

Tom Kroon

Gera van den Berg (Hierden)

Gera van den Berg (1975) is een van de bekendste minimalisten in Nederland. Via haar website en Facebookpagina Op Orde! geeft zij dagelijks tips over ontspullen, consuminderen en duurzamer leven. Ze schreef columns voor het Nederlands Dagblad en ontwikkelde een eigen methode rondom minimaliseren. Haar boek verscheen in 2017 bij uitgeverij Boekencentrum. Dikwijls treedt zij op in de landelijke media. Van EO-radio, De Telegraaf tot aan Psychologie Magazine. Gera geeft regelmatig lezingen en workshops. Zowel in kerken als tijdens events over milieubewust leven. Zij wil anderen inspireren tot goed rentmeesterschap. Zorg dragen voor Gods schepping vraagt om een eenvoudiger leven en duurzame keuzes, vindt Gera. Zij biedt daarin een praktische invulling. Gera is dochter van theoloog dr. Wim Verboom, getrouwd met tekstschrijver Marco van den Berg en moeder van vijf kinderen. Zij woont in het Veluwse dorp Hierden (gemeente Harderwijk) waar zij tevens een paar dagen per week werkt als leerkracht op een basisschool.
Contact: geravandenberg@gmail.com

Gera van den Berg (Hierden)

Atie de Vos

Atie de Vos (1955) is theoloog en sociaal-pedagoog. Ze werkte van 2000 t/m 2019 voor de Protestantse Kerk Nederland, respectievelijk als diaconaal consulent, gemeenteadviseur en de laatste drie jaar als specialist bij Kerk in Actie, specialisme Groene Kerken. In haar woonplaats Tilburg werkt ze aan een groenekerken netwerk vanuit de Raad van Kerken en is betrokken bij diverse GroeneKerken projecten in het buitenland via ECEN: het European Christian Environmental Network.
Ze schrijft artikelen over werken aan duurzaamheid vanuit kerk en geloof en kan uw gemeente begeleiden bij het worden van groene kerk en de verankering van groen beleid binnen uw gemeente.
Atie is te bereiken via: devosatie@gmail.com

Atie de Vos