Wat is een groene kerk

Samen invulling aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste en de God die alles schiep

Een kerk mag zich groen noemen als zij actief aan de slag wil gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen gemeenschap. Van een groene kerk wordt verwacht dat zij met haar leden ieder jaar één duurzame stap zet.

Dit kunnen stappen zijn op het gebied van inkopen, omgaan met geld, geloof en inspiratie, beleid, energiebesparing, energieopwek en omgang met natuur.  Een groene kerk geeft hiermee invulling aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste en de God die alles schiep.

Ons handelen en onze houding ten opzichte van de schepping heeft veel invloed op milieu en klimaat. De Schepping waar we onderdeel van zijn én afhankelijk van zijn. Vanuit een besef dat de aarde van God is en er hoop is voor de schepping, willen groene kerken zoeken naar een manier van leven die hieraan recht doet. Als volgers van Jezus Christus willen we Zijn voorbeeld naleven, in verbondenheid met God, onze medemensen en de hele schepping.

De kerken en geloofsgemeenschappen die zich hebben aangesloten bij GroeneKerken kunnen op deze website terecht voor informatie en inspiratie. Het team van GroeneKerken verzorgt maandelijks een nieuwsbrief en organiseert activiteiten voor interkerkelijke ontmoetingen en inspiratie.