GROENEKERKEN

Samen met andere kerken op weg naar een duurzame samenleving

Wat doen wij

Vanuit de overtuiging dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben stimuleert GroeneKerken geloofsgemeenschappen om concrete stappen te zetten in verduurzaming. Dit doen we met een nieuwsbrief die prikkelt tot actie en een uitgebreide toolkit met praktische informatie om als kerk samen op weg te gaan naar een eerlijke en toekomstbestendige samenleving. Bovendien organiseren we regelmatig activiteiten, waarin ontmoeting en het uitwisselen van ervaringen een belangrijke rol spelen. Met deze activiteiten wil GroeneKerken geloofsgemeenschappen in hun kracht zetten om recht te doen aan en zorg te dragen voor Gods schepping.

Wat doen wij

Wat is onze visie

Het doel van GroeneKerken is om geloofsgemeenschappen, vanuit hun identiteit te helpen een zichtbare, positieve rol te spelen in de noodzakelijke maatschappelijke transitie naar een duurzame en rechtvaardige samenleving. Onze wens is dat kerken aandacht besteden aan rentmeesterschap en zorg voor de aarde in de Bijbel en van daaruit zich zullen inzetten voor het verkleinen van de voetafdruk van de kerk en haar leden, geholpen door de tips en informatie uit de Toolkit.

Omdat duurzaamheid een thema is van de hele samenleving, stimuleren wij de betrokkenheid van de kerk op de omgeving. Dit maakt het voor kerken gemakkelijker verbinding te zoeken met maatschappelijke organisaties, andere kerken, kloosters, moskeeën en synagogen.

Wat is onze visie

Wie zitten er achter

GroeneKerken is in 2011 opgestart door Kerk in Actie en Tearfund. In 2020 is ook Maatschappij van Welstand aangesloten. Sinds 2022 is GroeneKerken een initiatief van Kerk in Actie en Maatschappij van Welstand.

Deze twee dragers van GroeneKerken ervaren dat geloof en verduurzaming alles met elkaar te maken hebben. We brengen ons geloof in de praktijk door invulling te geven aan de Bijbelse opdracht van goed en recht doen omwille van de naaste en de God die alles schiep. Geïnspireerd door Jezus Christus willen we handen en voeten geven aan rentmeesterschap en het Koninkrijk van God zichtbaar maken.

Wie zitten er achter

De GroeneKerkendag

Elke twee jaar organiseren we een GroeneKerkendag voor elke geloofsgemeenschap of individu die al op weg is op gebied van duurzaamheid of nieuwsgierig is naar hoe te verduurzamen. Op deze dag bieden we inspirerende speeches, interactieve workshops en een markt. Deze dag heeft als doel geloofsgemeenschappen te motiveren en netwerkmogelijkheden te bieden zo uitgedaagd te worden tot een duurzame levensstijl.
Een inhoudelijk verslag van het evenement Groen Geloven 2019 (waar de GroeneKerkendag deel van uitmaakte) vind je hier.

De GroeneKerkendag

De toolkit

GroeneKerken biedt een uitgebreide toolkit aan. Dit is een soort gereedschapskist, ingedeeld in 6 thema's waarop je als kerk kunt verduurzamen. Per gebied worden stappen weergegeven die jij met jouw geloofsgemeenschap kunt nemen om te verduurzamen. Daarnaast brengen we de beweging van geloofsgemeenschappen en hun stappen in kaart en kan je onderling contact zoeken om informatie en adviezen uit te wisselen. Ga hier naar de Toolkit

Wanneer je als kerk een aantal duurzame stappen hebt genomen en samen hebt besloten elk jaar een duurzame stap te zetten, kun je bij ons een GroeneKerkenbordje bestellen. Deze kost 54 per bordje. Je hoeft als geloofsgemeenschap niet al volledig duurzaam te zijn om je aan te kunnen sluiten, maar via GroeneKerken laat je zien dat je op weg bent. Deel worden van het netwerk van GroeneKerken is kosteloos.

De toolkit