GROENEKERKEN

Samen met andere kerken op weg naar een duurzame samenleving

Wat is onze missie

Onze droom is dat steeds meer christenen erkennen dat de zorg voor Gods schepping een plek heeft in het hart van hun geloof en daarmee ook in hun dagelijkse leven. De urgentie die zij - en wij als team van GroeneKerken - voelen wordt niet gevoed door angst voor de toekomst, maar door dankbaarheid en liefde voor God en alles wat Hij geschapen heeft. GroeneKerken is er voor alle kerken en christelijke geloofsgemeenschappen die stappen willen zetten op het gebied van ecologische theologie en praktijk. Voor en met die kerken willen we een plek van hoop en handelingsperspectief zijn. Soms profetisch, altijd verbindend. We organiseren ontmoetingen en bieden inspiratie en ideeën. We dagen kerken uit om het voortouw te nemen en zo een bron van inspiratie te zijn voor de eigen leden, maar ook voor de wijk, maatschappelijke organisaties, de burgerlijke gemeente en andere geloofsgemeenschappen.

Wat is onze missie

Wat is onze visie

We geloven dat ieder mens - vanuit de Bijbelse waarden van rentmeesterschap en naastenliefde - geroepen is om recht te doen aan de aarde en alles wat daarop leeft. Hiermee samen aan de slag gaan binnen de eigen kerk of geloofsgemeenschap is niet alleen urgent, maar ook inspirerend en motiverend. GroeneKerken wil ondersteunen bij het verbreden en verdiepen van het netwerk van groene kerken. Verbreden, omdat we ervan overtuigd zijn dat de veelkleurigheid van de kerkelijke kaart helpt om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Groene kerken zijn aanstekelijk voor andere kerken: zij lopen voorop in vreugdevol, eenvoudig samenleven en trekken anderen daarin mee. Verdiepen, omdat de Bijbel een onuitputtelijke bron van inspiratie is voor rentmeesterschap en een rechtvaardig leven en daarin nog veel te ontdekken valt.

Wat is onze visie

Wat doen we

GroeneKerken wil aanwezig zijn in het maatschappelijke debat over de zorg voor de aarde en op die manier het debat een nieuw fundament geven door de bezieling (why) steeds weer een plek te geven. We moedigen groene kerken aan om lokaal en regionaal hetzelfde te doen, binnen en buiten de kerkmuren. GroeneKerken wil een aanjager van een duurzame levensstijl zijn, een manier van leven die heilzaam is voor alles wat leeft en past binnen de ecologische grenzen van de aarde. Groene kerken uit ons netwerk zijn gemeenschappen waar christenen daartoe uitgedaagd en toegerust worden. GroeneKerken wil een bron van kennis en inspiratie zijn. Met onze website, nieuwsbrief en sociale media kanalen geven we tips en informatie en delen we inspirerende verhalen voor groene kerken, zodat zij aan de slag kunnen gaan met het zetten van duurzame stappen en een eenvoudige, vreugdevolle levensstijl in saamhorigheid. Daarnaast organiseren we ontmoetingen van groene kerken en zijn we aanwezig bij verschillende christelijke evenementen om ook daar een groen geluid van de kerken te laten klinken.

GroeneKerken werkt samen met organisaties zoals A Rocha, Micha Nederland, Just Enough, Laudato Si’ alliantie en Climate Stewards. GroeneKerken is een initiatief van Kerk in Actie en Maatschappij van Welstand.

Wat doen we

Wat is de GroeneKerkendag

Elke twee jaar organiseren we een GroeneKerkendag. Deze is bedoeld voor iedere kerk of geloofsgemeenschap die al duurzame stappen zet of op weg is daar naartoe. Op deze dag bieden we inspirerende speeches, interactieve workshops en een markt. Deze dag heeft als doel kerken en geloofsgemeenschappen te inspireren en motiveren op het gebied van duurzaamheid. Door ontmoeting en gesprekken kunnen we van elkaar leren en elkaar uitdagen tot een duurzame levensstijl.
Een inhoudelijk verslag van het evenement Groen Geloven 2019 (waar de GroeneKerkendag deel van uitmaakte) vind je hier.

Wat is de GroeneKerkendag

De toolkit

GroeneKerken biedt een uitgebreide toolkit aan. Dit is een groene gereedschapskist, ingedeeld in 6 thema's waarop je als kerk kunt verduurzamen. Per gebied worden stappen weergegeven die jij met jouw geloofsgemeenschap kunt zetten om te verduurzamen. Daarnaast brengen we de beweging van geloofsgemeenschappen en hun stappen in kaart en kan je onderling contact zoeken om informatie en adviezen uit te wisselen. Ga hier naar de Toolkit

Wanneer je als kerk of geloofsgemeenschap een aantal duurzame stappen hebt genomen en samen hebt besloten elk jaar een duurzame stap te zetten, kun je bij ons een GroeneKerkenbordje bestellen. Deze kost 60 euro per bordje. Je hoeft als geloofsgemeenschap niet al volledig duurzaam te zijn om je aan te kunnen sluiten, maar via GroeneKerken laat je zien dat je op weg bent. Deel worden van het netwerk van GroeneKerken is kosteloos.

De toolkit