Webinar: God als tuinier

Datum: donderdag 19 mei 2022
Tijd: 20:00-21:30, via Zoom (link volgt na opgave)

MELD JE DIRECT AAN

Binnen GroeneKerken zetten mensen zich van harte in voor duurzaamheid. Bij hen zit de liefde voor de schepping zo in het DNA, dat ze die inzet vanzelfsprekend vinden. Maar er zijn ook christenen die zoiets hebben van: ‘Wij kunnen de aarde niet redden. En ik wil me niet schuldig voelen vanwege mijn levensstijl’. Jezelf schuldig voelen is inderdaad niet prettig en ook niet motiverend. Maar handelen uit liefde: dat is iets anders.

Wat lezen we in de Bijbel over hoe God de aarde, bomen en planten liefheeft en ons hierin een taak en verantwoordelijkheid geeft? Wat betekent dit praktisch: de schepping liefhebben? Hoe verbind je geloof, gevoel en doen?

Robert Doornenbal neemt ons mee door de bijbel heen, vanuit het perspectief van ‘God als tuinier’. Hoe kunnen we ons hierdoor laten inspireren? Hoe kunnen we de geloofsverhalen en onze alledaagse ervaringen met alles wat leeft, dichter bij elkaar brengen? Hoe motiveert ons dit tot een andere levensstijl en hoe kunnen we elkaar hierin meenemen?

Gerard Top runt met zijn vrouw Margriet biologische boerderij ‘Het Goede Leven’ in Zwartebroek. Voor Gerard zijn geloof en zijn werk als boer nauw met elkaar verweven. We gaan hierover met Gerard in gesprek.

Tijdens dit webinar is ook ruimte voor onderlinge uitwisseling.