De Klimaatloop, mede op initiatief van de GroeneKerkenactie ter voorbereiding op de klimaattop in Parijs georganiseerd, loopt ten einde. Maar … op 29 november, aan het begin van de top in Parijs,  is er de Klimaatparade in Amsterdam. De klimaatparade wordt georganiseerd door een brede coalitie van milieubeweging, ontwikkelingsorganisaties, kerken en vakbonden. Een groep van ons zal daaraan deelnemen. We hopen dat u daarbij zult zijn! Voor informatie en opgave hiervoor verwijzen we u naar www.klimaatloop.nl

 

En dan nog ter informatie over de symbolen die verzameld zijn vanuit verschillende etappes van de klimaatloop. Die zijn op 15 november in Vaals formeel overgedragen aan de Scandinavisch-Duitse pelgrims. Zij nemen ze mee naar Parijs. Wij hopen er met een kleine delegatie bij te zijn als ze daar aankomen. Ze worden samengevoegd met de symbolen van de andere pelgrimages. Dit alles ter ondersteuning van de petities die vanuit kerken op 28 november worden aangeboden aan politici en de klimaatonderhandelaars van de Verenigde Naties.

 

Klik hier voor de mooie fotoreportage van de laatste etappe van de klimaatloop en het overhandigen van de Ark aan de pelgrims die naar Parijs gaan.