In het decembernummer van het magazine Vrijzinnig verscheen het verhaal ‘Groen in Goes’. 

Je leest hierin hoe Joop van Ruler bij de doopsgezinden en vrijzinnig protestanten in Goes startte met een werkgroep groene kerk. ‘Groene kerk zijn betekent niet dat je 100% milieuvriendelijk bent, wel dat je elk jaar een stap in de goede, groene richting zet. Wij waren al goed op weg.’

En Waldemar Epp, doopsgezind predikant en voorzitter van de landelijke Stichting Doopsgezind WereldWerk, vertelt hoe hij landelijk werkt aan duurzaamheid bij de doopsgezinden. ‘‘Het past binnen de doopgezinde traditie om zorg-
vuldig en met eerbied om te gaan met je medemens en met de schepping. De verantwoordelijkheid die wij voor de schepping hebben weegt zwaar: de aarde niet overheersen, maar goed beheren.’

 

Lees het hele artikel ‘Groen in Goes’

 

Dit jaar bestaat GroeneKerken 10 jaar!

325 geloofsgemeenschappen sloten zich in die jaren aan bij ons netwerk van groene kerken. Allemaal werken ze aan duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en het vergroenen van hun eigen gemeenschap.

Ter ere van ons 10-jarig bestaan delen we komende maanden een aantal mooie verhalen van kerken en kerkstromingen. Verhalen over de rol van kerken als het gaat om duurzaam leven. Verhalen over wat kerken gedaan hebben om te vergroenen.