Albert Jan Maat, voorzitter van de Land en Tuinbouw Organisatie Nederland, komt vertellen hoe de land- en tuinbouw inhoud geeft aan voedselvoorziening en hoe duurzaamheid daarbij aandacht heeft. Hij zal daarbij ook ingaan op welke uitdagingen er liggen voor Nederland en wereldwijd voor de komende tijd. Welke rol spelen handelsverdragen en in- en export daarbij?

 

Datum: woensdag 9 maart, mede in het kader biddag voor gewas en arbeid
Aanvang: 20.00 uur, Ontmoetingshuis te Vries (naast de kerk)
Informatie: Jaap Koekoek tel. 0592-541981