Het Europees Christelijk Milieunetwerk (European Christian Environmental Network – ECEN) kwam voor de 11e maal bijeen sinds haar oprichting in 1998. Plaats van samenkomst was conferentiecentrum Sofia, gelegen op een schiereiland aan de scherenkust ten oosten van Helsinki. Er deden ruim 80 mensen mee uit 23 landen.Vanuit Nederland waren dat Evert Jan Hazeleger van Kerk in Actie (t/m 13 juni), Dick van Elk van coöperatie De Windvogel, en Marijke van Duin van de werkgroep Ecologische Duurzaamheid van de Raad van Kerken (verslag). De vergadering had als werktitel ‘Water in een duurzame toekomst’. Lees hier wat er allemaal aan de orde kwam.