Ventileren en ventilatiesystemen zijn veelbesproken onderwerpen op het ministerie en in kerkraden. In deze tijden van voorzichtigheid en besmettingsgevaar is er ook een grote wens om weer (veilig) in de kerk bij elkaar te komen. En als het even kan, wil men ook weer samen zingen. Is dat verantwoord? En hoe moet je dan ventileren?

Op de website van het RIVM wordt uitgebreid het belang beschreven van ventileren en luchten. Zie deze pagina: https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19.

Praktijkervaring

Wij vroegen groene kerk Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt naar hun ervaringen betreft ventileren in coronatijd.

Arie van Dorp vertelt over hun ventilatiesysteem:

“Onze kerk is voorzien van een volledig mechanisch ventilatiesysteem. Voor de verbouwing werd de kerkzaal verwarmd door middel van luchtverwarming en werd middels kieren en gevelopeningen lucht van buiten onttrokken. De verversing van lucht door schone buitenlucht was in die situatie minimaal. Het was dan ook aan het einde van de dienst duidelijk merkbaar dat de lucht in de kerkzaal vervuild was en een hoge vochtigheidsgraad kende (aerosolen).

De grote verbouwing van Ons Centrum had tot doel energieneutraal te worden. Om dat te kunnen bereiken is energiezuinig de eerste stap en is destijds dan ook gekozen voor een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Gebalanceerd houdt in dat volledig met buitenlucht wordt geventileerd en dat dezelfde hoeveelheid lucht weer vanuit de ruimte wordt afgevoerd naar buiten, er wordt dus niet meer gerecirculeerd. Om de buitenlucht op de gewenste temperatuur te krijgen voor het juiste comfort wordt gebruik gemaakt van warmteterugwinning. Circa 80% van de warmte uit de afblaaslucht vanuit de kerkzaal wordt hergebruikt, waardoor er nog slechts 20% duurzame warmte moet worden toegevoerd.

Deze installatieopzet sluit heel goed aan bij de RIVM richtlijnen om recirculeren waar mogelijk te voorkomen en volledig met buitenlucht te ventileren. Door de warmteterugwinning is dit ook onder winterse omstandigheden toepasbaar zonder dat dit veel energie vraagt.

De ventilatieinstallatie van de Centrumkerk wordt ca. 2 uur voor de dienst/activiteit automatisch in bedrijf genomen en draait ca. 2 uur na om een volledige doorspoeling van de kerkzaal te kunnen bewerkstellen. Wanneer geen activiteiten in de kerkzaal plaatsvinden wordt niet geventileerd om de energiezuinige opzet van de installatie te borgen en uiteindelijk energieneutraal te kunnen blijven.”

Tijdens de diensten in de kerkgebouwen van Protestantse Gemeente Winsum-Halfambt wordt uiteraard 1,5 meter afstand gehouden en een beperkt aantal bezoekers toegelaten om de veiligheid van de kerkgangers te garanderen.

Een samenvatting betreft ventilatie

Zorg ervoor dat de ventilatie voldoet aan de regelgeving (Bouwbesluit) en richtlijnen. In het Bouwbesluit is vermeld wat de minimale ventilatienormen zijn per verblijfsruimte of -gebied.
Het is van belang dat een verblijfsruimte 24 uur per dag wordt geventileerd via natuurlijke ventilatie (roosters boven een raam, kieren). Of via mechanische ventilatiesystemen. Goed ventileren is nodig voor het verversen van de lucht en draagt bij aan een prettig en gezond binnenklimaat.
Lucht een verblijfsruimte minimaal 1 keer per dag ca. 10-15 minuten. Ook als snelle luchtverversing van de ruimte gewenst is, bijvoorbeeld na een groepsbijeenkomst in een ruimte, of na het koken. Zet voor het luchten de ramen/deuren tegen elkaar open.
Aanpassingen van mechanische ventilatiesystemen zijn niet nodig.
Volg de onderhoudsinstructies van het mechanische ventilatiesysteem om een goede werking te waarborgen.
Lees meer over ventilatie en het nieuwe coronavirus.

Bron: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-werk-vrije-tijd/generiek-kader-coronamaatregelen

Zijn aanvullende maatregelen aan ventilatiesystemen in gebouwen noodzakelijk?

Nee, op basis van de huidige inzichten zijn aanpassingen van ventilatiesystemen niet nodig. Wel is het van belang dat de ventilatie (luchtverversing) in elk gebouw in ieder geval voldoet aan de eisen in het Bouwbesluit en past bij de gebruiksfunctie van het gebouw (kantoor, sportlocatie, restaurant etc.). Goed ventileren is nodig voor het verversen van de binnenlucht met buitenlucht en draagt bij aan een prettig en gezond binnenklimaat. Zie voor specifieke adviezen over ventileren, luchten en verkoelen de bijlage Ventilatie en COVID-19 en het adviesdocument aan het ministerie van VWS.

Bron: https://lci.rivm.nl/ventilatie-en-covid-19