Samen met een tweetal Kerken verkent TNO de mogelijkheden om een onderzoeksproject te beginnen naar de mogelijke rol van kerkgebouwen als warmteleverancier aan hun omgeving. Wij denken hierbij dan in de eerste plaats aan kerken die in de (historische) binnenstad staan waar maatregelen om een gebied aardgasvrij te maken beperkt zijn. Vaak is er weinig ruimte in de binnenstad en zijn de historische gebouwen slecht geïsoleerd.

Kerkgebouwen beschikken  veelal over een verwarmingsinstallatie die enkel in het weekend in bedrijf is. Deze installatie zou gebruikt kunnen worden om op andere momenten om gebouwen in de omgeving te verwarmen. Voor deze gebouwen betekent dit dat zij (versneld) onafhankelijk worden van aardgas voor hun verwarming. Voor de eigenaar van de installaties is het een extra inkomstenbron. Daarnaast kan hiermee installatie en onderhoud worden uitbesteed en kunnen plannen worden gemaakt om de bestaande verwarmingsinstallaties te verduurzamen.

TNO is op zoek naar historische kerkgebouwen die dit concept al toepassen of interesse hebben met ons de mogelijkheden van een onderzoeksproject te verkennen. Indien deze verkenning positief verloopt, is TNO van plan om samen met partners hier financiering op aan te vragen vanuit de Topsector Energie. Meer informatie is verkrijgbaar bij Lennart van der Burg of Gerrit Jan Valk gerritjan.valk@tno.nl.

 

Dit bericht is op verzoek van TNO geplaatst, en niet ‘uitgezocht’ door Groene Kerken. Groene Kerken is wel benieuwd naar het vervolg!