Terugblik op het webinar van 18 maart.  Energie en klimaat: Maak je kerkgebouw duurzaam.

We kunnen weer terugkijken op een geslaagd en informatief webinar, waarbij ruim 100 deelnemers meededen.  Het webinar werd door 75% van de mensen als goed tot zeer goed beoordeeld. Een informatieve presentatie van Teus van Eck gaf zicht op zowel onze eigen mogelijkheden tot energiebesparing en verduurzaming als die van onze kerk. In een interview met Rinus Scheele heeft hij een verrassende conclusie met ons gedeeld naar aanleiding van een onderzoek wat hij en David Ketel hadden gedaan naar duurzame kerkverwarming in 60 kerken. Jelle Vegt gaf ons tenslotte inzicht in de (on)mogelijkheden tot verduurzaming van monumentale gebouwen.

Dit soort webinars blijkt een mooie manier om andere andere mensen uit kerken te ontmoeten die met duurzaamheid bezig zijn en elkaar te inspireren. 50% van de deelnemers deed voor het eerst mee aan een webinar van Groene Kerken en 60% was nog geen deel van een Groene Kerk. 

Het webinar is terug te zien op onze website https://www.groenekerken.nl/webinars/. Je kunt het zelf terugkijken, maar ook met je werkgroep, met je kerk en samen met andere kerken. De bijbehorende gespreksvragen vind je ook op de webpagina terug.