De COP26 in Glasgow is ten einde. Er waren verschillende mensen actief vanuit de Raad van Kerken, zoals Marijke van Duin. Zij is sinds 2000 lid van de klimaatwerkgroep van de Wereldraad van Kerken die de klimaatonderhandelingen van de Verenigde Naties volgt.
Op de website van de Raad van Kerken kijkt zij terug op de klimaattop.

“Financiën zijn al jaren hét grote struikelblok bij de klimaatonderhandelingen, of het nu gaat om meer geld voor adaptatie (aanpassing), mitigatie (terugdringen van de uitstoot), of ondersteuning bij rampen. De rijke landen zijn helaas nog steeds ziende blind en horende doof voor het grote onrecht dat klimaatverandering teweegbrengt.”

“Het belangrijkste is dat wij de grote verbanden gaan zien tussen hoe wij hier leven en wat daarvan de effecten zijn voor andere delen van de wereld. Individuen kunnen aan de noodzakelijke veranderingen bijdragen, zij het beperkt. We leven nu eenmaal hier. Maar ook kleine stappen tellen, zoals overstappen op groene energie, geen of veel minder vlees eten, minder vliegen, et cetera.”

Lees de hele terugblik van Marijke van Duin