De trein op zaterdagochtend 27 mei was overvol, gevuld met mensen die op weg waren naar Den Haag om op de A12 of in de steundemonstratie mee te doen en zich uit te spreken tegen fossiele subsidies. In het verleden heeft GroeneKerken wel meegelopen met klimaatmarsen en waren we ook medeorganisator van een klimaat-pelgrimstocht, maar demonstreren… daar hebben we als team van GroeneKerken wel drie keer over nagedacht. In een bericht dat we eerder hebben gedeeld via de website, nieuwsbrief en socials hebben we je deelgenoot gemaakt van onze overwegingen en toegelicht waarom we het belangrijk vonden om present te zijn. Niet om ons bij Extinction Rebellion te voegen, wel omdat we ons achter de oproep scharen dat Nederland moet stoppen met fossiele subsidies, waardoor Gods schepping zucht en lijdt en de meest kwetsbare mensen wereldwijd geraakt worden.

Het werd een memorabele dag. In onze groep waren tientallen mensen verzameld, ook van groene kerken uit het land, en we begonnen met het samen bidden van het Onze Vader. Daarna zijn we naar het Malieveld gelopen, de plek die door de burgemeester vergund was voor de demonstratie. De sfeer was erg gemoedelijk en er was nergens een spoor van onrust te bekennen. We waren er met Annemarthe Westerbeek (A Rocha), Daan Savert (Laudato Si’ Alliantie) en Harmen Niemeijer (Micha Nederland). Vanaf onze plek konden we de demonstranten op de weg niet zien, maar wel de enorme waterkanonnen. Ze spuwden regelmatig hun water uit. In onze handen hadden we een bord met de profetische tekst uit Amos ‘Laat het recht stromen’ (Amos 5:24).

Onze deelname aan de steundemonstratie kreeg veel positieve en aanmoedigende reacties van mensen uit groene kerken en van christenen die zich zorgen maken over het klimaat en een stem vanuit de kerken tot nu toe hadden gemist. Tegelijkertijd was er ook een aantal teleurgestelde reacties vanuit groene kerken op. Die waren vooral een reactie op de kop van een krantenartikel in Trouw, waardoor het leek alsof wij námens alle groene kerken en mét Extinction Rebellion zouden optrekken. Beide kloppen niet. (De rest van het artikel was afkomstig uit ons bericht op de website en was wel correct en al met al waren we heel blij dat we in Trouw stonden!) Wel hebben we contact gehad met de mensen van Christian Climate Action. En natuurlijk is het niet zo dat als mensen uit ons team aanwezig zijn bij een steundemonstratie, dit gelijk ook namens alle groene kerken is. Op dit moment bezinnen we ons als team van GroeneKerken op onze verdere rol in het maatschappelijk debat. Heb je hierover ideeën, laat het ons dan weten via info@groenekerken.nl. Overigens heeft in het Nederlands Dagblad ook een ingezonden artikel gestaan over onze deelname aan de steundemonstratie.

Hoewel dus mensen van groene kerken uit het land zich aansloten bij de steundemonstratie of zelfs bij de blokkade óp de A12, is dit niet iets waartoe iedereen zich geroepen voelt en dat hoeft ook niet. Er zijn heel veel andere manieren om als groene kerk je betrokkenheid op de schepping te laten zien! Wellicht heb je al opgemerkt dat we elke maand in onze nieuwsbrief en via onze socials een praktijkverhaal van een groene kerk uitlichten, om andere groene kerken te inspireren en omdat we er zelf ook heel blij van worden! Het belangrijkste is dat we samen zoeken naar manieren waarop we God kunnen dienen en het volgen van Jezus Christus zichtbaar maken in ons persoonlijke leven en in de gemeenschap van de kerk. Daar is niet één antwoord op te geven en dat is niet erg, want dit past bij de veelkleurigheid van de kerk als lichaam van Christus en de veelkleurigheid van groene kerken. We willen jullie als groene kerken daarbij graag blijven ondersteunen en inspireren!

Groene groet,

Team GroeneKerken