Heeft God met duurzaamheid van doen? Veel gelovigen zeggen daarop ‘Ja, natuurlijk’. Maar op de vraag ‘Wat of hoe dan?’ blijft het vaak stil. Ook onder theologen, althans in Nederland. Het Netwerk Theologie en Duurzaamheid wil dat veranderen. Op 12 juni vindt daarom in Ede de studiedag ‘Een geschenk uit/aan de hemel’ plaats.

 

Meld je binnenkort aan!

 

Tijdens deze studiedag nodigen we theologen, studenten en andere geïnteresseerden uit om in gesprek te gaan over ‘God en duurzaamheid’. Wat is duurzaamheid eigenlijk? Als we zeggen dat de wereld van God is en dat God betrouwbaar is, kunnen we dan stellen dat duurzaamheid een geschenk uit de ‘hemel’ is? Staat God garant voor de houdbaarheid en leefbaarheid van deze ‘wereld’? Dat is een uitdagende vraag.

Het antwoord daarop zegt iets over onze eigen rol en verhouding tot de ‘wereld’. Maar wat? Komt het goed met de wereld naarmate ook ons eigen handelen daarin goed is? Dan zou ons streven naar duurzaamheid ook beschouwd kunnen worden als een geschenk aan de ‘hemel’.

Hoog tijd voor een theologisch goed gesprek over duurzaamheid.

 

Waar en wanneer?
Locatie: Christelijke Hogeschool Ede
Datum: Vrijdag 12 juni 2015

 

http://www.stichtingoikos.nl/actueel/studiedag-theologie-en-duurzaamheid