We hebben er maar één van, en hoe ver je ook zoekt: een tweede zal je in het heelal niet vinden. Een groene planeet met zeeën, zoet water en een overvloed aan leven die met geen pen te beschrijven is.

Dat is de planeet waarop wij mogen leven. We zijn erin binnen geleid door een liefdevolle hand. Hoe kostbaar is de gave van de Schepper. Hoe huiveringwekkend de gedachte dat deze kostbare gave kan worden verspeeld.

Lees de rest van het commentaar op de website van de PKN of download het commentaar hier.