De Walburgiskerk wordt niet alleen gebruikt voor kerkdiensten van de Protestantse Gemeente Zutphen. Er worden ook concerten en andere evenementen georganiseerd. Voor de stad Zutphen is de kerk als toeristische trekker van zeer groot belang. Dat is voor de burgerlijke gemeente de reden om zich aan te sluiten bij het project Walburgis Jaromir. Doel van het project is een duurzame energiebron te vinden voor de Walburgiskerk aan het ’s Gravenhof.

De energiemaatschappij Alliander trekt de kar. Verder zijn bij het project ook de Protestantse Gemeente Zutphen, de stichting BOG, het Wijnhuisfonds, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Universiteit Nijenrode, de Radboud Universiteit en de Technische Universiteit Delft betrokken. De exploitatie van het kerkgebouw is een zware opgave. Reden waarom de werkgroep Toekomst Walburgis zich breed oriënteert op een herbestemming van het gebouw. In dat onderzoek blijkt dat de hoge stookkosten in de winter een belemmerende factor zijn.

 

Een voorbeeld van samenwerken om een monumentaal gebouw duurzaam te beheren en de kosten terug te dringen!