In het najaar zullen er door GroeneKerkenactie een tweetal regionale Groene Kerken avonden worden georganiseerd. Tijd: 19.30 – 22.00 uur.

dinsdag 30-10-2018 te Goes, Vredeskerk

Daarbij besteden we aandacht aan de vraag hoe geloofsgemeenschappen duurzaamheid vorm kunnen geven in het klein en in het groot.

Programma:

Het programma van de regionale bijeenkomsten zal cirkelen rond de drie volgende vragen:

1. Welke ervaringen en inzichten zijn opgedaan met betrekking tot verduurzaming ?

2. Welke zes manieren onderscheiden we om uw kerkgemeenschap meer duurzaam te maken?

3.  Welke ervaringen en inzichten zijn opgedaan ten aanzien van het stimuleren van gemeenteleden tot een duurzame levensstijl?

Kerken hebben alles in huis om mensen te motiveren zich verantwoordelijker te gedragen en dit ook in de praktijk te brengen. Het doel van de GKA is om geloofsgemeenschappen te helpen een zichtbare, positieve rol te spelen bij de noodzakelijke maatschappelijke transitie om de schadelijke gevolgen van onze huidige levensstijl (klimaatproblematiek, uitputting van grondstoffen, aantasting van de waardigheid van mens en dier, afnemende biodiversiteit) teniet te doen. De veranderingen die de transitie met zich meebrengt, zullen voor ieder groot zijn. Kerken, gevoed door hun waarden en geloof, kunnen hierbij een positieve, begeleidende rol spelen voor grote groepen mensen. Die rol wil Groene kerken initiëren, ondersteunen, inspireren en versterken.

Inlichtingen en opgave voor de regionale avonden bij Atie de Vos info@groenekerken.nl

 

Al geweest:

woensdag 26-09-2018  te Etten, gem. Oude IJsselstreek, Achterhoek

adres: Oude Kerkstraat 2 en 2a Etten. Flyer!