De protestantse gemeente van Zeist-West gaat een nieuwe kerk bouwen; duurzaamheid is daarbij een van de doelstellingen.  De huidige kerk wordt vervangen omdat het hele gebied (De Clomp) op de schop gaat. De kerkelijke gemeente vindt dit een goed moment om na te denken over klimaatvriendelijk bouwen.  De projektontwikkelaar vindt dat de kerk ‘kostenneutraal’ gebouwd moet worden. Die wil dus erg op de centjes letten. De kerk in Zeist-West kan wel wat advies gebruiken en is daarom op zoek naar ‘groene’ kerken die in 2011/2012 een nieuwe kerk hebben gerealiseerd of daar in 2013 mee gereed komen. Ook kerken die een grondige ‘duurzame’ verbouwing hebben ondergaan, kunnen wellicht goede adviezen geven. De heer Bert Kling zou het op prijs stellen als u contact met hem zoekt. Zijn emailadres is: ekling@ziggo.nl