HKH Prinses Beatrix plantte een boom, een koningslinde, op 14 maart 2018 in het Griftpark te Utrecht en de PKN-afgevaardigde Atie de Vos en de Tear campagneleider Hanna van der Horst van Groenekerkenactie mochten met haar in gesprek over duurzaamheid.

Op deze mooie zonnige woensdagmorgen in het Griftpark nodigde de aartsbisschop van de Oud Katholieke kerk dhr. Joris Verkammen vertegenwoordigers van diverse organisaties die zich met het thema duurzaamheid bezig houden, bij zich uit aan tafel. Hij deed dat namens de initiatiefgroep In Vrijheid Verbonden, de samenwerking van religies en levensbeschouwingen in Nederland, en de gemeente Utrecht die de bijeenkomst faciliteerde.

Bisschop Verkammen gaf aan dat deze bijeenkomst, rond het planten van een boom door prinses Beatrix, gezien mag worden als een eerste aanzet om met elkaar de zorg om de aarde te delen en als een eerste verkenning tot samenwerking op dit terrein. Er werd van diverse enthousiaste initiatieven verteld en er werd expliciet in deze kring aandacht gevraagd voor de binnenkant van duurzaamheid, de ethiek: wie wil je zijn als mens en met wie wil je je verbinden?

Na het planten van de Koningslinde en het onthullen van de plaquette spreekt H.K.H. Prinses Beatrix met mensen uit de verschillende tradities die bezig zijn met groene initiatieven. De prinses neemt de leiding en bevraagt ons op wie wij zijn en wat wij doen in genoemd kader.

De Joodse afgevaardigde vertelt over haar initiatief om mensen via koken en de maaltijd gebruiken met elkaar te verbinden en met de ideeen rond gezond en eerlijk voedsel. Religie en duurzaamheid worden zo met elkaar verbonden via eten.

De GroeneKerkenactie is heel praktisch, geeft richtlijnen voor duurzaamheid op zes verschillende terreinen, en kijkt daarbij ook naar de binnenkant van duurzaamheid. De prinses vraagt naar ‘best practises’, en vraagt zich af of de kerkelijke gemeenschap begrijpt waarom zij zich zouden moeten inzetten voor duurzaamheid. Atie vertelt hoe de groenekerkenactie werkt in de praktijk en hoe mensen zich daarop laten verenigen, eveneens een vraag van de prinses. Prinses Beatrix geeft aan hoe zij de diversiteit van de doelgroep waardeert met als motief dat de natuur ook van ons allemaal is.

Het boeddisme wijst op respect voor het leven, en het belang van het onderwijs hierin. De werkgroep doet veel samen met jongeren. Het Humanistisch Verbond wijst op de noodzaak van reflectie op het humanistisch ideaal waarbij de mens centraal staat. Hoe geven we aandacht aan de relatie met de aarde? Greenpeace biedt zich aan de samenwerking tussen alle organisaties te gaan organiseren.

Groenekerkenactie Hanna van der Horst (Tear) vertelt nog wat meer over de groene kerken actie en geeft ‘best practices’.

Atie vraagt de prinses naar haar individuele inspiratie. Die inspiratie blijkt voor haar te komen uit hoe mensen hun best doen om de wereld voor elkaar beter te maken. Daarin weet zij zich daarbij verbonden met In Vrijheid Verbonden. Het belangrijkste voor haar daarin is het samenwerken met de verschillende religies.

In Vrijheid Verbonden is nu een stuk verder dan in het begin, toen er veel weerstand was, nu is het veel ontspannener en opener. Ik vind het fantastisch,” aldus een enthousiaste prinses Beatrix.

verslag van Atie de Vos