GroeneKerkendag verplaatst naar 14 december!

groenekerkendag-web

Het lag in de bedoeling om de volgende ontmoetingsdag van het ‘Groene Kerken’ netwerk eind september te gaan houden. Maar het begin van het kerkelijk jaar is voor iedereen een drukke tijd. Daarom is besloten om de dag te verplaatsen naar: zaterdag 14 december 2013.

 

Ook dit keer zal de Opstandingskerk in Houten (vlakbij het NS station) gastvrouw zijn. Over het programma hoort u spoedig meer. Er is nog gelegenheid om ideeën voor het programma door te geven. Voor ons is het goed te weten wat u verwacht van een landelijke ontmoetingsdag voor kerken die rentmeesterschap in het vaandel hebben!

 

 

De dertigste ‘Groene Kerk’ staat in Utrecht

Kerk-Utrecht-2‘Dit is mijn kans!’ dacht Ottelien van Weelden, toen haar kerk (de Vrijgemaakt Gereformeerde Opstandingskerk Utrecht Noordwest, aan de Prinses Margrietlaan) over een nieuw beleidsplan ging denken en daarover berichtte op de facebook pagina van de gemeente. Ze had na haar opleiding tot verpleegkundige een tijdje als vrijwilliger in een ziekenhuis in Tanzania gewerkt; dat had haar ogen geopend voor het lijden van arme mensen en ze voelde dat ze ook in haar eigen omgeving meer zou willen doen aan een verantwoorde levensstijl. Dus reageerde ze op de facebookpagina van haar kerk met de suggestie om van duurzaamheid een beleidsprioriteit te maken. ‘Kerken zouden hierin toch voorop moeten lopen’, vindt ze. De commissie van beheer nam contact met haar op en even later was ze verantwoordelijk gemaakt om te onderzoeken wat er nodig was om de Opstandingskerk tot een ‘Groene Kerk’ te maken. Ze heeft nu geïnventariseerd wat er in de kerk al aan groen beleid te vinden is – en dat is al een aardig lijstje. De kerk ging over op groene energie, fair trade koffie, vervangt oude verlichting door spaarlampen en doet alle interne communicatie per e-mail. Ook aan de ‘’P’ van People is gedacht: de kerk werkt mee aan inzameling voor de voedselbank en is lid van een diaconaal platform in de wijk dat allerlei sociale activiteiten onderneemt. Komend seizoen wil Ottelien samen met een aantal gemeenteleden een activiteit organiseren om de eigen gemeenteleden bij de vergroening van het kerkelijk beleid te betrekken. Ze hoopt dat haar geloofsgenoten zo enthousiast zullen worden dat ze ook in hun eigen leven meer aan duurzaamheid gaan doen.

Zo gaat dat dus, ‘Groene Kerk’ worden. Er zijn nu dertig ‘Groene Kerken’ in ons land. Wordt die van u de volgende? Samen kunnen we ervoor zorgen dat kerken zichtbaar worden als het gaat om hun zorg voor de Schepping. Het is belangrijk dat men u kan vinden. Niet elke kerk hoeft immers steeds zelf het wiel uit te vinden. Kijk op www.groenekerken.nl om te zien hoe u dat kunt aanpakken.

 

 

Zonnepanelen in Baarn

Toppunt heet de bovenverdieping van het gemeentecentrum (Brandpunt) van de Gereformeerde Paaskerk aan de Oude Utrechtseweg in Baarn. Op het dak van Toppunt prijken sinds kort zestien zonnepanelen. Ze zijn het eerste resultaat van een actie die door de Werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Kerken werd gestart en door allerlei giften, sponsoracties en inzamelingen van gemeenteleden is ondersteund. 

Baarn

Bakken, koken, schilderen, musiceren, spullen verkopen en (hard)lopen – de Baarnse kerkleden deden van alles om de aankoop en plaatsing van de panelen te financieren. De Werkgroep MVK biedt ook aan om individuele leden te adviseren bij plannen voor zonne-energie in eigen huis.


Is uw Groene Kerk ook actief met zonne-energie? Geef uw ervaringen door aan de redactie van de nieuwsbrief!

 

 

Plek onder de zon

De Lutherse Diaconie benaderde enkele jaren geleden Amsterdamse basisscholen met een informatieproject over water. Het was een groot succes en vroeg om een vervolg. Dat kwam vorig jaar met ‘Plek onder de zon’ Driehonderd leerlingen uit groepen 6 t/m 8 van verschillende Amsterdamse basisscholen ontdekten alles over de kracht van de zon. Ze leerden hoe zonne-energie wordt opgewekt, hoe zonne-energie juist in ontwikkelingslanden het verschil kan maken en hoe het bijdraagt aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Met die informatie gingen ze zelf aan de slag. Op een slotbijeenkomst presenteerden de deelnemende scholen hun op zonne-energie werkende uitvinding. Wethouder Van Poelgeest reikte de prijzen uit.

Zie voor meer informatie de website van de Lutherse Diaconie van Amsterdam: www.diaconie.com/nieuws/2012/Plekonderdezon

 

 

Nieuw praktisch materiaal op komst

Geredigeerd door Peter François (Energie voor Kerken) en Peter Siebe (tijdelijk in dienst van Kerk in Actie) en ondersteund door een werkgroep van inhoudelijke deskundigen uit verschillende plaatselijke kerken, is een werkgroep in opdracht van Kerk in Actie en Energie voor Kerken bezig om een toolkit verduurzaming van kerkelijk beheer samen te stellen. Allerlei onderdelen, onder meer op het terrein van energie, bouwkundig beheer, tuinonderhoud en facilitaire zaken, worden in deze toolkit overzichtelijk gerangschikt, zodat bestuurders en beheerders van lokale kerkgebouwen ook praktisch werk kunnen maken van verdere verduurzaming. Het is de bedoeling dat het materiaal mettertijd via het internet kan worden geraadpleegd en gedownload.

Op de Beurs Kerk & Gemeente, op 29 en 30 november a.s. in de Jaarbeurs in Utrecht en op de GroeneKerkendag, 14 december a.s. in Houten wordt het materiaal gepresenteerd.

 

 

Synode Protestantse Kerk kiest voor  duurzaamheid

Toen de Synode van de Protestantse Kerk in Nederland vorig jaar november een nieuw beleidsplan behandelde, viel het een paar attente Synodeleden op dat er in dat plan maar weinig woorden aan de zorg voor de Schepping waren gewijd. Ze dienden een resolutie in met een tekstaanvulling voor het onderdeel Kerk in Actie. Die motie werd onmiddellijk overgenomen. De tekstaanvulling luidt:

‘Gedurende de planperiode zullen we op landelijk niveau de duurzame initiatieven van plaatselijke gemeenten krachtig ondersteunen, o.a. via een landelijke helpdesk, het bestaande Groene Kerkenplan voortzetten en ook zelf met nadere plannen komen.’

Is dat geen mooi steuntje in de rug voor onze GroeneKerkenactie?

 

 

Bezinning en studie: duurzaam financieel beheer.

Of het nu om banken, bedrijven, huishoudens of kerken gaat, de combinatie duurzaamheid-geld is met afstand het lastigste onderdeel van duurzaamheidsbeleid. Maar steeds meer kerkrentmeesters en financieel deskundigen in kerkbesturen denken serieus na over mogelijkheden om ook in dit lastige domein duurzame vorderingen te maken. Voor ‘Groene Kerken’ die het komende seizoen aandacht willen besteden aan bezinning en studie is ‘duurzaam financieel beheer’ misschien wel bij uitstek een uitdaging om kerkbreed een zinnig gesprek op gang te brengen. Kort geleden verschenen twee boeken die bij zulke bezinning behulpzaam kunnen zijn.

–       Investeren in je/de missie!; duurzaam beleggen door kerken. Uitgave van de PKN, onder redactie van Huub Lems. Verschillende onderdelen belichten de geschiedenis, kerkelijk beleid, lopende discussies over duurzaam beleggen en de positie en rol van duurzame banken. Het boekje eindigt met een handig stappenplan voor gesprek en beleidsvorming in het  eigen kerkbestuur.

Deze uitgave is verkrijgbaar in de boekhandel (uitgeverij Boekencentrum) maar ook te bestellen via de website van de uitgever (www.uitgeverijboekencentrum.nl)  of van de PKN (www.pkn.nl/webwinkel). Het kost € 14,95

–       Geld en Goed; Lessen voor welwillende kapitalisten  is geschreven door Arjan Broers en bespreekt de lessen van de financieel-economische crisis van de afgelopen jaren, o.a. via een serie interviews met deskundigen en een onderzoek naar het werk van Oikocredit, de microfinancieringsorganisatie die door veel kerken en kerkleden wordt ondersteund. Prijs € 16,50; uitgegeven door Skandalon; ISBN 978-94-90708-73-3; www.skandalon.nl

–       In het kader van de hierboven genoemde toolkit voor verduurzaming van kerkelijk beheer werkt Kerk in Actie samen deskundigen (met ervaring in beheerszaken in de kerk) aan een beknopte  informatieset over het verduurzamen van financieel beheer. Verwacht wordt dat hiermee het onderlinge gesprek in kerkenraad en kerkbestuur onderbouwd en geholpen wordt.   

 

 

Over de grens: De Vlaamse Eco-kerken

In deze komende nieuwsbrieven laten we u kennis maken met Groene Kerk programma’s in de ons omringende landen. We beginnen bij onze Zuiderburen.

Het  Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede (netwerk van christelijke solidariteitsorganisaties in Vlaanderen en Brussel) is vanouds actief op het terrein van vrede, ontwikkelingssamenwerking en mensenrechten. In 2005 kwam daar de zorg voor de Schepping bij. Sindsdien wordt er vanuit het bureau van Rechtvaardigheid & Vrede hard gewerkt om aangesloten groepen in het land van campagnemateriaal te voorzien. Het ‘inspiratieboek’ Zorg voor de Schepping is bijvoorbeeld een prachtige uitgave, vol zakelijke en spirituele informatie. Sinds 2011 zijn er ook campagnes. Vanwege het  Internationale Jaar van Samenwerking rond Water  (waar onze eigen  Nederlandse Raad van kerken ook aandacht aan besteedde) is er in de Belgische kerken daarom nu de campagne Geen Water, geen Later. Rechtvaardigheid & Vrede roept parochies, gemeenschappen en gezinnen op om duurzaam met water om te gaan en werkt daarbij samen met Protos, een Belgische NGO die zich inzet voor beter en rechtvaardiger waterbeheer in de wereld.

Op zoek naar materiaal en inspiratie voor eigen activiteiten is het de moeite waard om een kijkje te nemen op de website van het Netwerk Rechtvaardigheid & Vrede. U kunt er materiaal inkijken en bestellen. www.netrv.be