Twee organisaties in het kerkelijk netwerk, DISK en A Rocha hebben nieuwe middelen ontwikkeld. Het is de moeite waard om eens een kijkje te nemen op hun sites.

 

A Rochamaakte een pakket voor biddag of themadienst: ‘What a Wonderful World!’ Dit pakket bevat een preekschets, suggesties voor liederen en gebeden, een aanzet voor een preekbespreking, twee powerpoints, kinderactiviteiten en praktische tips om als kerk meer aan natuur- en milieuzorg te doen. In het pakket staat Psalm 104 centraal. Deze psalm bezingt de creativiteit van de Schepper en de biodiversiteit. Het materiaal is erg geschikt om te gebruiken op biddag (13 maart) of een van de zondagen eromheen. Download het pakket >>

 

DISK organiseert dit jaar een lerend netwerk Talenten voor Duurzaamheid, over duurzaamheid op je werk. Het netwerk laat je ontdekken hoe je in je eigen werk je kunt inzetten voor duurzaamheid (planet, people, profit). Het lerend netwerk is bedoeld voor mensen die enkele jaren werkervaring (<15 jaar) hebben. Het programma bestaat uit vijf gemeenschappelijke bijeenkomsten (face-to-face) én vier bijeenkomsten in kleine leergroepen (online). Je ontwikkelt gaandeweg een duurzaam initiatief in je eigen werkomgeving. Het programma biedt ruimte om aan te sluiten bij de ervaringen die je daarbij opdoet. Er wordt gebruikgemaakt van onderdelen van het spel Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan? De bijeenkomsten worden begeleid door ervaren coaches. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Uiterste aanmelddatum is 15 maart 2013. Voor meer informatie en aanmelding: www.duurzaamheidentalenten.nl (online in februari 2013).