De Engelstalige tekst staat op http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html. Een Nederlandse vertaling verschijnt over enkele dagen.