Met het themapakket ‘Stad in bloei’ daagt de natuurbeweging A Rocha christenen uit met nieuwe ogen naar de eigen omgeving te kijken en er iets moois van te maken.

 

Kerken en bijbelstudiegroepen vinden in het themapakket een preekschets, verdiepingsvragen, praktische tips, liederen en gebeden en kindermaterialen. Twee bijbehorende powerpoints kunnen gebruikt worden tijdens een kerkdienst over het thema schepping. Als je een van de powerpoints vult met natuurfoto’s uit eigen omgeving, die in een kerkdienst laat zien en hem naar A Rocha mailt, maak je kans op een kist vol materialen waarmee je met zoveel mogelijk mensen van je eigen woonplek iets moois en groens kunt maken.

 

De preekschets is van gereformeerd (vrijgemaakt) predikant en natuurkenner Jeroen Sytsma uit Middelburg. Hij schreef een preek over de woorden die Jeremia spreekt tot de ballingen (Jeremia 29): ,,Bid voor de stad en zet je in voor haar bloei.’’

Sytsma: ,,Wij zijn ook ballingen. Vreemdelingen. Ons echte thuis is de nieuwe aarde. Maar net als bij de Israëlieten zegt God niet tegen ons: ‘Trek je van deze aarde dus maar niks meer aan’. Wij moeten geen doemdenkers zijn. Niet denken: ‘Deze wereld gaat toch verloren, deze schepping is toch al naar de knoppen’.  Wij zijn doen-denkers: Goed nadenken over wat het betekent om Jezus te volgen, over wie jij bent en wat je te geven hebt. En dan doen: gevouwen handen en handen uit de mouwen, voor deze wereld. Voor jouw omgeving. Voor jouw stad.’’

 

Het themapakket ‘Stad in bloei’ is digitaal beschikbaar en hier gratis te downloaden.