De Dorpsraad van ‘s-Heer Hendrikskinderen nodigt u uit voor het minisymposium ‘Houden we de kerk in ons midden?’ Deze bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 11 april 2014 om 15.00 uur in de kerk te ’s-Heer Hendrikskinderen.
De aanleiding voor deze bijeenkomst is de aanleg van een ‘Liturgietuin’ rond de kerk.

 

Dit initiatief, genomen door Dorpsraad en door hen, de kerkenraad (PG Kloetinge, Geerteskerk) en de gemeente Goes uitgevoerd, is een voorbeeld van verbinding tussen kerk en kerkgebouw en de inwoners van het dorp. De kerk is immers meer dan de plaats van samenkomst van de plaatselijke kerkelijke gemeente. Het is ook het oudste en meest beeldbepalende gebouw in het centrum.  Door teruglopend kerkbezoek en daarmee samenhangende financiële problemen is nadenken over meer of andere functies de moeite waard.   Maar hoe wij –en vele andere dorpen- dat kunnen doen is volgens ons wel een goed gesprek waard. 

 

Wij zijn  vereerd dat we voor dat goede gesprek een aantal prominente deelnemers bereid vonden daaraan deel te nemen. 

  • Mevr. Karin van den Broeke, voorzitter Landelijk Synode van de PKN. 
  • Dhr. Harry van Waveren, voorzitter kerkenraad PKN Goes / vm gedeputeerde Cultuurbehoud. 
  • Dhr. Jo-Annes de Bat, wethouder van de gemeente Goes.

Het gesprek staat onder leiding van dhr. Wim Scholten, directeur van SCEZ, stichting Cultureel Erfgoed Zeeland. 
Wij nodigen u van harte uit deel te nemen aan dit minisymposium en mee te denken en te praten over de vraag ‘hoe we de kerk in ons midden houden’. 

 

Na dit gesprek zullen we de informatiepanelen bij de Liturgietuin onthullen, waarna we graag met u het glas heffen op de groei en bloei van natuur en cultuur!

 

Wilt u zo vriendelijk zijn om u even aan te melden via de mail: info@martenwiersma.nl  Wij zien uw komst met vreugde tegemoet! Namens de dorpsraad,  Marten Wiersma